Region Uppsala ansöker om att få bedriva nationell högspecialiserad endometriosvård

2019-12-02 Pressmeddelande

Region Uppsala ska ansöka om att bedriva nationell högspecialiserad vård för viss vård vid endometrios. Beslutet fattades idag av hälso- och sjukvårdsutskottet.

– Vi har mycket hög kompetens kring sjukdomen endometrios och hur den på bästa sätt ska behandlas. Därför känns det väldigt bra att vi nu tagit ett beslut om att ansöka om att få bedriva nationell högspecialiserad vård inom området, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet.

Bakgrunden är att riksdagen beslutat att viss högspecialiserad vård ska koncentreras till ett fåtal platser i landet. Syftet är att utveckla kunskapen, kvaliteten och patientsäkerheten samt att använda resurserna på ett effektivt sätt.

Det nya systemet innebär att regionerna måste ansöka om tillstånd hos Socialstyrelsen för att få bedriva den allra mest avancerade vården inom vissa diagnoser. Beslutet om var vården ska bedrivas fattas sedan av nämnden för nationell högspecialiserad vård, där förtroendevalda från sjukvårdsregionerna ingår.

Idag utförs avancerade endometriosoperationer vid 20 - 30 kliniker i landet. I framtiden ska de svåraste fallen koncentreras till högst fem sjukhus. Region Uppsala ansöker nu om att Akademiska sjukhuset ska bli en av de utvalda.

– Skulle vi få ett positivt beslut av nämnden innebär det att vi också kommer kunna bygga ut och utveckla vården inom området och kommer kunna fortsätta arbetet med att forska inom fältet, säger Björn-Owe Björk.

Länkar

Kontakt

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet, tel 072-217 32 78

Bilder