Regionala utvecklingsanslag fördelade

2019-12-17 Nyheter

Cirka 13,2 miljoner kronor till regional utveckling, och cirka 22,4 miljoner kronor till bland annat Upplandsstiftelsen. Vid sitt möte godkände regionstyrelsen fördelningen av utvecklingsanslagen för år 2020, liksom medlems- och serviceavgifter.

De poster som klubbades liknade i mångt och mycket hur det har sett ut även under 2019. Den stora posten för medlems- och serviceavgifter är anslaget till Upplandsstiftelsen på drygt 21,2 miljoner kronor. Därutöver fördelas en dryg miljon kronor till bland annat Mälardalsrådet, Östra Sveriges luftvårdsförbund och medlemskap i Stockholmsregionens Europaförening.

Vad gäller utvecklingsanslagen är det som vanligt Almi som får den största summan, på drygt 8,5 miljoner kronor. Uppsala Innovation Centre (UIC) får drygt 1,2 miljoner kronor, Uppsala BIO 1,1 miljoner kronor och Drivhuset 770 100 kronor. Därutöver fördelas även poster mellan 306 000 och 459 000 kronor till Coompanion, STUNS Energi, Connect och Green Innovation Park. Den sistnämnda är ny för året, de andra får anslag på oförändrad nivå jämfört med 2019.

Läs mer om de beslut regionstyrelsen fattade i Uppsnabbat