Regioner avvaktar att börja använda ny lösning för distribution av sjukvårdsmaterial

2019-12-09 Pressmeddelande

En alternativ lösning för försörjningen av sjukvårdsmaterial till de regioner som under hösten påverkats av uteblivna leveranser finns klar att tas i bruk. Men varuförsörjningsnämnden och regionerna avvaktar med att genomföra en förändring.

­- Som vi alla har sett under hösten är sjukvården helt beroende av tillgången till material. Det är ett känsligt system, som man måste ha respekt för. På senare tid har läget stabiliserats. Därför vill vi inte ta risken att göra en radikal förändring mitt under jul- och nyårshelgen, säger Behcet Barsom (KD), ordförande för varuförsörjningsnämnden.

Vid dagens sammanträde fick varuförsörjningsnämnden information om hur läget ser ut i de fem berörda regionerna. Sammanfattningsvis är det regionernas uppfattning att mer material än tidigare nu levereras inom tid, även om det fortfarande är långt kvar till ett normalläge. De brister som fortfarande finns hanteras genom att vårdverksamheterna gör egna kompletterande beställningar direkt från leverantörerna av sjukvårdsmaterial.

- Vår bild är att vården har tillräckligt med material för att kunna bedrivas på normalt sätt, även om det ännu inte fungerar enligt det som är avtalat. Vår högsta prioritet är att vården ska fungera, att det ska vara säkert för patienterna. Därför ska vi inte handla överilat, utan se till att hitta en klok och genomtänkt lösning, som är bra för alla parter och som dessutom håller för en juridisk granskning, säger Behcet Barsom.

- Vi kommer noga att bevaka de fortsatta leveranserna, och om vi inte är nöjda kommer vi självklart att skynda på beslutsprocessen.

Vid sammanträdet gavs också en redogörelse för de synpunkter som har framförts från den nuvarande distributören angående databasen över artiklar, som sägs ha bidragit till krisen.

- Vi undersöker detta närmare, men det är för tidigt att ta ställning till frågorna som handlar om orsaker och ansvar. Det kommer att bli föremål för fortsatta diskussioner med distributören, och med stöd av juridisk expertis.

Kontakt

Behcet Barsom (KD), ordförande varuförsörjningsnämnden, tel 0730-77 77 36 Tommy Levinsson (S), vice ordförande varuförsörjningsnämnden, tel 072-153 00 82