Utökad audionommottagning ska minska köer i Enköping och Heby

2019-12-19 Pressmeddelande

En extra audionomtjänst ska inrättas i den södra länsdelen. Det beslutade vårdstyrelsen idag.- Vi vill förbättra tillgängligheten till audionommottagningarna i hela länet så att alla som behöver hjälp med hörselrehabilitering får tillgång till det, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen

Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen

Bakgrunden till satsningen är att det råder brist på audionomer, och att väntetiderna till grundläggande hörselrehabilitering är långa på vissa håll i länet. I Tierp har väntetiden kunnat minskas genom att en extra audionomtjänst har tillsatts. Nu görs motsvarande satsning i den södra länsdelen. En audionom på heltid ska anställas, som kommer att ha mottagning i Heby och Enköping.

Kostnaden uppgår totalt till 1,1 miljoner kronor under 2020, inklusive lokalanpassningar och kostnader för utrustning.

Kontakt

Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11 Torun Hall, förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa, tel 070-611 90 11

Bilder

Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen

Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen

Ladda ner bild