Alunda vårdcentral evakueras till Gimo och Österbybruk

2019-02-28 Pressmeddelande
Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen

All verksamhet vid Alunda vårdcentral flyttas till vårdcentralerna i Gimo och Österbybruk. Orsaken är problem med inomhusmiljön, som ger medarbetarna fysiska besvär. Evakueringen genomförs främst under första halvan av mars månad.

 

– Vi beklagar att de boende i området nu får längre till sin vårdcentral, men vi måste sätta både patienternas och personalens hälsa främst, säger Tord Jansson, planerings- och försörjningschef vid Nära vård och hälsa.

Alunda vårdcentral är en av fem vårdcentraler i Östhammars kommun, varav fyra drivs i Region Uppsalas egen regi. Vårdcentralen är en filial till Gimo vårdcentral och har idag 4 679 listade patienter och har en bemanning med 17 tjänster. Sedan vårdcentralens tillkomst på 1950-talet har verksamheten vuxit kraftigt och den har vid flera tillfällen byggts ut. Sedan 2016 har personalen rapporterat om fysiska besvär då de vistats i lokalerna, med huvudvärk, hosta, trötthet, andningssvårigheter och nästäppa. Både patienter och personal har också klagat på att lokalerna varit kalla. Fastighetsägaren, Östhammars kommun, har vidtagit olika åtgärder, men problemen kvarstår.

I januari lämnade huvudskyddsombudet ett förläggande där man begär en handlingsplan, som nu har tagits fram. Enligt planen ska verksamheten vid vårdcentralen flyttas till Gimo och Österbybruks vårdcentraler. Evakueringen ska vara genomförd senast den 18 mars. Det är i nuläget oklart om och i så fall när man kan återvända till lokalerna.

– Fastighetsägaren ska undersöka vad som kan orsaka hälsoproblemen och hur det kan åtgärdas. I avvaktan på detta flyttar vi verksamheten, säger Tord Jansson.

I den nuvarande fastighetsinvesteringsplanen för Region Uppsala finns en ny vårdcentral i Alunda upptagen, men tidigast 2024.

– Nu har vi hamnat i ett nytt läge och vi behöver undersöka om det på något sätt går att snabba på processen. Vi för en dialog med Östhammars kommun och Östhammarshem om hur vi ska kunna lösa situationen, säger vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP).

Ytterligare information:
Tord Jansson, planerings- och försörjningschef, Nära vård och hälsa, tel 070-611 26 76
Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen, nås via pol sek Charles Pylad, tel 076-721 76 51

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen

Ladda ner bild