Drygt 41,3 miljoner kronor fördelade till kulturen

2019-02-28 Pressmeddelande
Emilie Orring (M), kulturnämndens ordförande.

Emilie Orring (M), kulturnämndens ordförande.

Region Uppsala har beviljats totalt 41 372 000 kronor för verksamhetsåret 2019 av Statens kulturråd. Vid sitt möte beslutade nu kulturnämnden om hur dessa pengar ska fördelas. Bland annat får Stiftelsen Musik i Uppland drygt 15,7 miljoner kronor och Uppsala stadsteater AB drygt 16,5 miljoner kronor.

Region Uppsala ingår i kultursamverkansmodellen, som är statens modell för att fördela statliga bidrag till kulturverksamheter inom landets regioner. Förutsättningen för att kunna fördela statliga medel inom en region, är att regionen tagit fram en regional kulturplan. Region Uppsala har nyligen antagit en regional kulturplan för åren 2019–2022. Syftet med statsbidraget är att bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.

– Beslutet ger länets kulturinstitutioner förutsättningar att fortsätta arbetet i enlighet med den regionala kulturplanen och erbjuda ett kulturutbud i hela länet. Genom Musik i Uppland, Uppsala stadsteater och Upplandsmuseet ges även barn och unga möjlighet att ta del utav och vara en del i länets kulturliv, säger Emilie Orring (M), ordförande i Region Uppsalas kulturnämnd.

Statens kulturråd har beviljat Region Uppsala statsbidrag om totalt 41 372 000 kronor för verksamhetsåret 2019. Kulturnämnden fördelade nu 5 376 000 kronor till Stiftelsen Upplandsmuseet, Stiftelsen Musik i Uppland tilldelades 15 750 000 kronor (och får därutöver 620 000 kronor i statligt bidrag som en tillfällig förstärkning till den musikaliska scenkonsten). Uppsala stadsteater AB tilldelades 16 570 000 kronor, av dessa ska 1 022 000 kronor användas för kvalitetsstärkande insatser inom scenkonstområdet.

Folkrörelsearkivet Uppsala län tilldelades 292 000 kronor, medan Företagens historia Uppsala län tilldelades 142 000 kronor. Regionbibliotek Uppsala tilldelades 1 210 000 kronor i verksamhetsbidrag, därutöver 950 000 kronor som en tillfällig förstärkning i syfte att öka utbudet och tillgängligheten till folkbiblioteksverksamheten i länet. Slutligen tilldelades Kulturenheten 1 082 000 kronor till konsulentverksamheterna, varav 430 000 kronor till filmkulturell verksamhet, 231 000 kronor till danskonsulentverksamhet, 211 000 kronor till konstkonsulentverksamhet och 210 000 kronor till teaterkonsulentverksamhet.

För mer information:

Emilie Orring (M), ordförande i kulturnämnden, 076-785 41 72
Kajsa Ravin, kulturdirektör, 018-617 11 22, e-post: kajsa.ravin@regionuppsala.se

Kontakt

Gunnar Matti Kommunikationsansvarig Kultur och bildning gunnar.matti@regionuppsala.se 018-611 62 78

Bilder

Emilie Orring (M), kulturnämndens ordförande.

Emilie Orring (M), kulturnämndens ordförande.

Ladda ner bild