Fler åkte med UL under 2018

2019-02-15 Pressmeddelande
Johan Örjes (C), ordförande trafik och samhällsutvecklingsnämnden

Johan Örjes (C), ordförande trafik och samhällsutvecklingsnämnden

Fler än någonsin reste med UL-trafiken under 2018 och marknadsandelen av det motoriserade resandet ökade till 31 procent. Det framgår av årsredovisningen för kollektivtrafiken under 2018 som Trafik och samhällsutvecklingsnämnden ska ta ställning till vid sitt möte 25 februari.

‑ Utöver att resandet ökar så har också kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet ökat. Det pekar på en viktig beteendeförändring där människor i större utsträckning väljer buss och tåg framför att resa med egen bil, säger Johan Örjes (C), regionråd och ordförande för trafik och samhällsutvecklingsnämnden.

Totalt gjordes 50,3 miljoner resor med UL-trafiken under 2018. Det är knappt 4 miljoner fler resor än föregående år. Mest ökar resandet med Upptåget och stadsbusstrafiken i Uppsala medan regionbusstrafiken har ett oförändrat antal resor. För att möta det ökande resandet med Upptåget ska nya tåg med dubbelt så många sittplatser sättas i trafik i slutet av 2019.

Att öka kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet är ett viktigt mål och en förutsättning för att minska trafikens miljöbelastning. För år 2018 uppgick marknadsandelen till 31 procent, år 2017 var den 29 procent. Det långsiktiga målet är att fördubbla kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till år 2030 jämfört med 2006.

Värdet för marknadsandelen hämtas från kollektivtrafikbarometern och bygger på intervjuer av ett stort antal länsinvånare.

För mer information:

Johan Örjes (C), ordförande för trafik och samhällsutvecklingsnämnden: 070 – 611 52 51

Johan Wadman, förvaltningschef Trafik och samhälle: 070 – 762 33 23

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Johan Örjes (C), ordförande trafik och samhällsutvecklingsnämnden

Johan Örjes (C), ordförande trafik och samhällsutvecklingsnämnden

Ladda ner bild