Fortsatt ökning av patienter som begär ersättning för vårdskador

2019-02-20 Pressmeddelande

För fjärde året i rad ökar antalet patienter som begär ersättning för vårdskador. Det visar en ny rapport från regionernas gemensamma försäkringsbolag Löf. Under 2018 gjordes 819 skadeanmälningar som handlade om Region Uppsala, en ökning med 64 fall jämfört med föregående år.

Även på nationell nivå ökar anmälningarna till patientförsäkringen och enligt Löfs bedömning kommer antalet anmälningar att fortsätta öka under kommande år. Faktorer som nämns är att det bedrivs mer vård i Sverige med en växande befolkning och en allt högre levnadsålder. Det faktum att behandlingar och operationer blir mer komplexa anses också kunna bidra. En annan orsak som lyfts fram är att regionerna arbetar mer aktivt med patientsäkerhet, vilket gör att kunskapen om försäkringen ökar i samhället.

– Det är bra att kännedomen om försäkringen och vilka rättigheter man har som patient ökar. Vi vet att fel begås inom sjukvården. När vi blir uppmärksammade på sådana händelser kan vi lära oss av misstagen och se till att inte fler drabbas av samma fel, säger Inge Bruce, chefsläkare vid Region Uppsalas hälso- och sjukvårdsavdelning.

– Vi försöker hela tiden förebygga att vårdskador uppstår genom att utveckla vårt patientsäkerhetsarbete. Målet är att det inte det inte ska uppstå några skador alls till följd av vården.

Läs mer:
2018 års anmälningsstatistik för Region Uppsala från Löf

 

 

Kontaktperson:
Inge Bruce, chefsläkare, Regionkontoret, Region Uppsala, tel 070-611 06 58

Fakta om patientförsäkringen

Patientförsäkringen gäller patienter som vårdas av regionerna eller av vårdgivare som regionerna har avtal med. Via patientförsäkringen kan patienterna få ersättning om de skadas i vården.

Enligt patientskadelagen lämnas ersättning om skadan hade kunnat undvikas vid vård och behandling av en erfaren specialist. Man kan inte få ersättning enbart för att behandlingen inte leder till önskat resultat.

Skador inom ortopedi, tandvård, primärvård och kirurgi är de som anmäls mest. Vanligast är de skador som inträffar i samband med operation. Andra vanliga skador är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos.

Under 2018 betalades knappt 600 miljoner kronor ut i ersättningar till patienter och efterlevande i hela landet. I drygt 40 procent av ärendena som beslutades 2018 beviljades patienten ersättning.

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51