Inflyttning i ny vårdbyggnad senareläggs

2019-02-07 Pressmeddelande

Inflyttningen till den nya vård- och behandlingsbyggnaden på Akademiska sjukhuset, ingång 100/101 senareläggs. Orsaken är att det har hittats legionellabakterier i husets vattenförsörjning.

 

Enligt den tidigare planen skulle inflyttningen i huset ha startat den 15 mars. Nu har styrgruppen för Framtidens Akademiska sjukhus beslutat att detta senareläggs tills vidare i samråd med smittskyddsläkaren i Region Uppsala.

– Vi gör detta eftersom vi sätter patientsäkerheten främst. Det är beklagligt att vi måste frångå planeringen, men för oss är det ett självklart beslut, säger Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset.

– Vattenkvaliteten är alltid viktig i vårdbyggnader, men när det gäller ingång 100/101 är frågan ännu allvarligare eftersom flera av patientgrupperna som ska vårdas i huset har nedsatt immunförsvar och därför är extra känsliga för smitta.

Vid provtagning har legionella påvisats i 13 av 40 undersökta tappställen. Problemen finns framför allt på tre vårdplan där patienter med bland annat cancer och hematologiska sjukdomar ska vårdas. Åtgärder för att komma tillrätta med problemen har vidtagits, bland annat klorsköljning och högtrycksspolning.

– Bedömningen är att det kommer att ta flera veckor att komma tillrätta med det här. I dagsläget kan vi inte ge någon prognos för när verksamheten ska kunna flytta in. Nu måste det till en långsiktig plan, säger Mikael Köhler.

Fakta om legionella:
Folkhälsomyndighetens information om legionella

Ytterligare information:

Mikael Köhler, chefsläkare Akademiska sjukhuset, tel 018-611 43 74
Kent Strömberg, projektchef Fastighet och service, tel 076-125 72 60

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51