Ökat missnöje med väntetider till sjukhusvården

2019-02-28 Pressmeddelande
Björn-Owe Björk (KD), ordförande för utskottet för hälso- och sjukvård

Björn-Owe Björk (KD), ordförande för utskottet för hälso- och sjukvård

Allt färre av invånarna i Uppsala län tycker att väntetiderna till sjukhusen är rimliga. Det framgår av den senaste Hälso- och sjukvårdsbarometern, som presenteras idag.

– Det en av våra högst prioriterade frågor, att behålla och locka tillbaka vårdpersonalen så att vi slipper inställda operationer och stängda vårdplatser, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande för utskottet för hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Den nu aktuella undersökningen genomfördes under oktober-november 2018 genom en mix av webbenkät och telefonintervjuer. I Uppsala län deltog 1 000 invånare, från 18 år och uppåt.

Enligt Hälso- och sjukvårdsbarometern har de flesta av länsinvånarna stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården, 65 procent (riksgenomsnitt 61 procent). 72 procent (riksgenomsnitt 67 procent) hade stort eller ganska stort förtroende för sjukhusen och 61 procent (riksgenomsnitt 58 procent) hade stort eller ganska stort förtroende för vårdcentralerna. 82 procent av de tillfrågade anser att de har tillgång till den vård de behöver. För samtliga av dessa frågor har andelen som är nöjda sjunkit med ett par procentenheter jämfört med föregående år.

När det gäller synen på väntetider har det skett en kraftigare försämring jämfört med föregående år. I Uppsala län anser 39 procent av invånarna att väntetiderna till besök och behandling på sjukhus är rimliga, vilket är den näst lägsta siffran i landet (riksgenomsnitt 45 procent). I den undersökning som gjordes 2017 var andelen 47 procent. Det skiljer mellan kvinnor och män, där 35 procent av kvinnorna och 42 procent av männen anser att väntetiderna är rimliga. För vårdcentraler är siffran högre: 56 procent anser att väntetiden är rimlig (riksgenomsnitt 58 procent).

– Det är begripligt att invånarna reagerar. Ingen ska behöva vänta orimligt länge på vård – just därför tar vi dessa siffror på allvar och kommer se över både arbetstidsmodeller och den generella arbetsmiljön för personalen då vi vet att personalbristen är en viktig orsak till de försämrade väntetiderna, säger Björn-Owe Björk.

Andelen invånare som uppfattar att vården ges på lika villkor, det vill säga att behovet av vård avgör och inte något annat, har sjunkit. I 2018 års undersökning ansåg 50 procent att vården ges på lika villkor, jämfört med 61 procent i 2017 års undersökning (riksgenomsnitt 50 procent). Även här syns en könsskillnad, där 42 procent av kvinnorna och 57 procent av männen anser att vården ges på lika villkor.

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018 (riks- och regionsiffror)

Kontaktpersoner:

Björn-Owe Björk (KD), ordf utskottet för hälso- och sjukvård, tel 072-217 32 78
Claudio Troncoso Munoz, statistiker, Region Uppsala, tel 076-720 00 88

 

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande för utskottet för hälso- och sjukvård

Björn-Owe Björk (KD), ordförande för utskottet för hälso- och sjukvård

Ladda ner bild