Region Uppsala reagerar mot inspelning av sjukresebeställningar

2019-02-19 Pressmeddelande

Region Uppsala har tagit del av information om att inspelade samtal gällande sjukresebeställningar har funnits tillgängliga på internet.

 

Jonas Skovgaard, VD för Gamla Uppsala Buss AB och Prebus AB, som ansvarar för sjukresebeställningarna i Region Uppsala, är förvånad och upprörd.

– Samtalen har spelats in utan vår kännedom. Vi köper en växeltjänst och har inte beställt någon inspelning av samtal. Vår underleverantör kan inte heller svara på varför dessa inspelningar har skett, säger Jonas Skovgaard.

De inspelade samtalen gäller beställningar av sjukresor.

– Det handlar huvudsakligen om lämnings- och hämtningsadresser, och inte om känslig medicinsk information. Men det är ändå helt oacceptabelt att personuppgifter har funnits tillgängliga på det här sättet och vi beklagar det djupt, säger Jonas Skovgaard.

Den server där samtalen funnits är bortplockad från nätet och Region Uppsala har begärt att filerna ska raderas.

– Vi kommer att gå vidare i frågan och följa upp vad som hänt och vidta åtgärder för att det inte ska kunna hända igen, säger Jonas Skovgaard.

Ytterligare information:
Jonas Skovgaard, VD Gamla Uppsala Buss AB och Prebus AB, tel 070-003 21 12

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51