Region Uppsala tar fram ny ekonomisk plan

2019-02-12 Pressmeddelande
Stefan Olsson (M), ordförande regionstyrelsen

Stefan Olsson (M), ordförande regionstyrelsen

En ny plan för en långsiktigt hållbar ekonomi ska tas fram av Region Uppsala. Det föreslås regionfullmäktige besluta vid sitt sammanträde den 13 februari.

 

– Våra prognoser visar att den ekonomiska utvecklingen är ohållbar. Om regionen inte gör förändringar i sin verksamhet kommer vi att redan 2026 sakna 1,6 miljarder kronor i kassan. Ett omställningsprogram för att skapa en hållbar ekonomi måste påbörjas snarast, säger Stefan Olsson (M), ordförande för regionstyrelsen.

Bakgrunden till föreslaget är Region Uppsalas ekonomiska situation, som beskrivs som ”svår”. Ökade fastighetskostnader, höjda pensionskostnader och en allt äldre och därmed mer vårdkrävande befolkning skapar stora utmaningar under kommande år.

Nettokostnadsutvecklingen under de senaste åren har varit högre jämfört med i övriga regioner med universitetssjukhus. Enligt en ny långtidsprognos kommer det år 2026 att fattas 1,6 miljarder kronor, om ekonomin fortsätter att utvecklas på samma sätt som tidigare.

– Det räcker inte med att ta fram regionplan och budget för de närmsta åren, vi behöver ett mer långsiktigt perspektiv. Vi tror att en nyckel till framgång är att alla anställda görs delaktiga i genomförandet. De som kan mest om verksamheterna måste också vara de som driver förbättringarna framåt, säger Stefan Olsson.

Enligt förslaget ska regionstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en plan för en långsiktigt hållbar ekonomi med ett tioårigt perspektiv. Planen ska redovisas vid fullmäktiges sammanträde i september 2019.

Ytterligare information:
Stefan Olsson (M), ordförande regionstyrelsen, tel: 073-995 72 00
Emma Lennartsson, ekonomidirektör, tel: 018-617 09 29

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Stefan Olsson (M), ordförande regionstyrelsen

Stefan Olsson (M), ordförande regionstyrelsen

Ladda ner bild