Region Uppsalas kulturstipendiater 2019 är utsedda

2019-02-28 Pressmeddelande

Region Uppsala fördelar 430 000 kr till tio kulturskapare i länet. Dokumentärfilmaren Ellen Fiske får konstnärligt utvecklingsstöd 2019–2020.

Region Uppsalas kulturnämnd har vid sitt sammanträde den 28 februari utsett, dels årets kulturstipendiater, dels mottagare av Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstöd 2019–2020.

Kulturstipendierna ges till åtta personer inom olika konstområden som får dela på 220 000 kr. Dessutom utdelas ett hedersstipendium á 10 000 kr. Region Uppsalas tvååriga konstnärliga utvecklingsstöd har tillfallit dokumentärfilmaren Ellen Fiske som får 100 000 kr per år i två år, alltså totalt 200 000 kr.

Region Uppsala vill genom kulturstipendierna stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom länets kulturliv. Mottagarna ska ha verksamhet förlagd till, eller bo i, Uppsala län. Syftet med det tvååriga konstnärliga utvecklingsstödet är att ge professionella kulturskapare med anknytning till länet möjlighet till utveckling och förnyelse.

Ansökningar

Till ansökningstillfället 1 november 2018 inkom 119 ansökningar om kulturstipendier,
samt 49 ansökningar om konstnärligt utvecklingsstöd. Flest ansökningar gjordes inom konstområdena konst, musik och litteratur. Fler kvinnor än män sökte kulturstipendier och konstnärligt utvecklingsstöd; andelen kvinnor var 62% för båda stöden.

Handläggning

För varje mandatperiod utser kulturnämnden ett antal sakkunniga personer inom olika konstområden. Denna grupp lämnar förslag på stipendiater till nämnden. Sakkunniggruppen 2016–2019 består av Anders Granström – litteratur/folkbildning, Johanna Nordlund – film, Cecilia Bygdell – kulturhistoria, Katja Sliwinski – teater/dans, Celal Alparslan – musik och Daniel Werkmäster – konst/konsthantverk/foto.

Utdelning

Utdelningen av årets kulturstipendier och konstnärligt utvecklingsstöd 2019–2020 sker den 26 mars på Uppsala Konsert & Kongress.

Motiveringar

Motivering konstnärligt utvecklingsstöd 2019–2020 (pdf)
Motiveringar Region Uppsalas kulturstipendier 2019 (pdf)

Region Uppsalas kulturstipendiater 2019

Dans: Kajsa Wadhia och Tove Salmgren, 40 000 kr
Konst: Katarina Sundkvist Zohari, 30 000 kr
Kulturhistoria: Lennart Engström, 30 000 kr
Litteratur: Anders Rydell, 30 000 kr
Musik: Erika Lindgren Liljenstolpe, 30 000 kr
Musik: Tove Brandt, 30 000 kr
Scenkonst: Åsa Norling, 30 000 kr
Hedersstipendium (kulturhistoria): Gunnar Ahlbäck, 10 000 kr

Mottagare av Konstnärligt utvecklingsstöd 2019–2020
Film:
 Ellen Fiske, 100 000 kr/år i två år

För mer information kontakta

Pernilla Högström, enhetschef, Kulturenheten, 018-611 62 63, 070-611 60 15, pernilla.hogstrom@regionuppsala.se
Eva Olsson, kulturstrateg, Kulturenheten, 018-617 62 63, 076-496 36 85, eva.k.olsson@regionuppsala.se

Kontakt

Gunnar Matti Kommunikationsansvarig Kultur och bildning gunnar.matti@regionuppsala.se 018-611 62 78