Rehabilitering samlas i nytt centrum i Ultuna

2019-02-25 Pressmeddelande
Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen

Öppenvårdrehabiliteringen som idag bedrivs på Akademiska sjukhuset och Samariterhemmet ska samlas i ett nytt centrum i Ultuna. Idag ställde sig sjukhusstyrelsen bakom förslaget.

– Det här innebär en förbättring för patienter som behöver rehabilitering. De får komma till en grön och rogivande miljö, där de får tillgång till all specialistkompetens på ett och samma ställe, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen.

För närvarande är rehabiliteringen samlad i samma organisation inom Akademiska sjukhuset, men öppenvårdsrehabiliteringen är fysiskt spridd i tre olika lokaler vid Akademiska sjukhuset och på Samariterhemmet. Nu är planen att större delen av den specialiserade öppenvårdsrehabiliteringen ska flyttas till Gentetikvägen i Ultuna, där sjukhuset sedan tidigare har verksamhet med hospice, avancerad hemsjukvård och palliativa konsultteamet.

De patientgrupper som föreslås få sin rehabilitering vid det nya centret är bland annat patienter med hjärnskador inklusive stroke, patienter med kronisk smärta, patienter med neurologiska sjukdomar som Parkinson och MS och patienter med ryggradsskada. En gemensam mottagning kan skapas för smärtrehabilitering, rehabiliteringsmedicin, stora delar av den nuvarande arbetsterapimottagningen, men också sömnutredningar.

– Vi hoppas att vårdtiderna ska kunna förkortas och att hela rehabiliteringsprocessen ska bli bättre när allt finns samlat i ett centrum, säger Malin Sjöberg Högrell.

– Nu tar vi ett första steg i omställningen av hälso- och sjukvården, där specialistsjukvård inte bara bedrivs inne på sjukhusområdet, utan på platser som är bra för patienterna och närmare invånarna.

Förslaget om att skapa ett rehabiliteringscenter ska även behandlas i fastighets- och servicenämnden och regionstyrelsen. Det slutliga beslutet tas av regionfullmäktige den 24 april.

Ytterligare information:
Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen, tel 072-227 02 37
Rolf Karlsten, verksamhetschef rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, tel 018-611 35 18

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen

Ladda ner bild