Budget på drygt två miljarder kronor

2019-01-28 Pressmeddelande
Johan Örjes (C), ordförande för trafik och samhällsutvecklingsnämnden.

Johan Örjes (C), ordförande för trafik och samhällsutvecklingsnämnden.

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden fastställde vid sitt möta på måndagen årets budget, på drygt två miljarder kronor.

I december 2018 beslutade regionfullmäktige att anslaget för trafik och samhällsutvecklingsnämnden och dess förvaltning Trafik och samhälle för år 2019 uppgår till         1 091, 3 miljoner kronor. Biljettintäkter och övriga intäkter beräknas uppgå till 1 045 miljoner kronor, vilket ger en total budget på 2 137 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnader består i huvudsak av ersättning till de trafikföretag som kör den buss- och tågtrafik som nämnden beställer. Totalt beräknas trafikkostnaderna öka med 71 miljoner kronor och det baseras dels på avtalade index, dels på viss utökning i stadsbusstrafiken i Uppsala.

Totalt beräknas budgeten för Trafik och samhälle resultera i ett nollresultat för år 2019.

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden fastställde nu denna budget.

- Ett viktigt fokus under året blir att öka både resande och försäljning, där de nya tåg som tas i drift under hösten är en viktig del, säger Johan Örjes (C), ordförande för trafik och samhällsutvecklingsnämnden.

För mer information:

Johan Örjes (C), ordförande för trafik och samhällsutvecklingsnämnden: 070 – 611 52 51

Johan Wadman, förvaltningschef Trafik och samhälle: 070 – 762 33 23

Bilder

Johan Örjes (C), ordförande för trafik och samhällsutvecklingsnämnden.

Johan Örjes (C), ordförande för trafik och samhällsutvecklingsnämnden.

Ladda ner bild