Centrallager för sjukvårdsmaterial till Uppsala

2019-01-10 Pressmeddelande
Region Uppsala upphandlar sjukvårdsartiklar med tillhörande logistik åt den så kallade femklövern - nu kommer centrallagret att flyttas till Uppsala.

Region Uppsala upphandlar sjukvårdsartiklar med tillhörande logistik åt den så kallade femklövern - nu kommer centrallagret att flyttas till Uppsala.

Region Uppsala upphandlar sjukvårdsartiklar med tillhörande logistik åt den så kallade femklövern, som består av Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Dalarna och Region Sörmland. Den senaste upphandlingen betyder byte av distributör – och att centrallagret nu flyttas från Göteborgsområdet till Uppsala.

Från den 1 oktober 2019 är det Apotekstjänst Sverige AB som tar över som distributör. Totalt sett rör det sig om varor för cirka 1,3 miljarder årligen som levereras till de fem berörda regionerna – Region Uppsalas totala andel ligger på 33 procent. En stor del av varorna levereras direkt från leverantör till berört sjukhus, medan typiska sjukvårdsprodukter kommer att lagras i centrallagret i Uppsala. Det rör sig exempelvis om material för injektioner och transfusioner, förbandsmaterial, operationsmaterial, undersökningshandskar, provtagningsmaterial och mycket annat.

Centrallagret kommer nu att flyttas till Uppsala. På lagret tros 40 – 50 personer komma att arbeta, vilket innebär nyrekryteringar inom Uppsalaområdet.

- Frånsett att det är bra för Uppsala att Apotekstjänst kan erbjuda jobb i staden finns det flera andra fördelar. Nu undviker vi långa transporter från västkusten vilket är bättre både för verksamheten och miljön. Därtill minskar ledtiden framför allt till Region Uppsalas olika sjukvårdsinrättningar, säger logistikansvarige Berth Axelsson.

- Det känns bra att vi nu säkrat en fortsatt kostnadseffektiv distribution av våra upphandlade sjukvårdsprodukter, säger inköpschef Petter Karlsson.

För mer information:

Petter Karlsson, enhetschef inköp- och upphandling Region Uppsala: 072 – 203 46 94

Berth Axelsson, ekonomichef Varuförsörjningen Region Uppsala: 0708 – 20 16 52

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Region Uppsala upphandlar sjukvårdsartiklar med tillhörande logistik åt den så kallade femklövern - nu kommer centrallagret att flyttas till Uppsala.

Region Uppsala upphandlar sjukvårdsartiklar med tillhörande logistik åt den så kallade femklövern - nu kommer centrallagret att flyttas till Uppsala.

Ladda ner bild