Ingen ebola inom Region Uppsala

2019-01-04 Pressmeddelande

Den unge man som sökte sig till Lasarettet i Enköping med symptom som bland annat innefattade blod i avföringen och kräkningar är inte smittad av ebola. Detta visar provresultat. Därmed behöver inte de patienter som stannat kvar på akuten i Enköping längre hållas isolerade.

Mannen insjuknade efter att ha vistats i Burundi under ett antal veckor. Ebola är en mycket allvarlig sjukdom med blödningssymptom. Vid misstanke om ebola är det därför nödvändigt att behandla alla misstänkta fall som bekräftade, tills provresultat visar annat.

Mannen är inte heller smittad av gula febern, denguefeber, marburg eller rift valley visar proverna. Nu inväntas provsvar även för andra sjukdomar. Patientens tillstånd har dock förbättrats under dagen på infektionskliniken på Akademiska sjukhuset. Akutmottagningen vid Lasarettet i Enköping kommer att öppnas igen cirka klockan 22. 

För mer information:

Mikael Köhler, chefsläkare Region Uppsala: 018 – 611 43 74

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19