Litet plusresultat för Region Uppsala trots minus för Akademiska

2019-01-28 Pressmeddelande

Region Uppsala kommer att göra ett resultat för 2018 på plus 58 miljoner kronor enligt bokslutet. Akademiska sjukhuset gör ett minusresultat på 377 miljoner kronor. Att resultatet för Region Uppsala totalt ändå landar på ett plus förklaras av ökade statsbidrag och högre finansiella intäkter.

 

– Region Uppsalas ekonomi är mycket ansträngd och riskerar att förvärras ytterligare. Det nya styret sätter nu igång en kraftfull omställning för att komma till rätta med problemen, säger regionstyrelsens ordförande Stefan Olsson (M).

Akademiska sjukhusets negativa resultat beror främst på resurs- och kapacitetsproblem inom sjukhuset, som beror på bristen på personal inom vissa yrkeskategorier. Sjukhuset har vidtagit flera åtgärder för att minska kostnaderna inom inhyrd personal, köpt vård och köpt medicinsk service, men har trots detta inte lyckats vända kostnadsutvecklingen.

– Både vårdens kvalitet och regionens ekonomi har blivit lidande av en misslyckad arbetsgivarepolitik. Därför är medarbetarsituationen ett prioriterat område för oss blågröna, säger Stefan Olsson.

Även Kollektivtrafikförvaltningen gör ett negativt resultat på minus 22 miljoner kronor, främst på grund av lägre biljettintäkter och högre kostnader för bränsle och sjukresor.

På plussidan finns framför allt finansförvaltningen, som gör ett bättre resultat än budgeterat, tack vare ökade statsbidrag och intäkter från aktieförsäljning. Av regionens tio förvaltningar redovisar åtta förvaltningar en ekonomi i balans med visst överskott. Det gäller bland annat Lasarettet i Enköping (plus 3 miljoner kronor), Nära vård och hälsa (plus 5 miljoner kronor), Folktandvården (plus 5 miljoner kronor), Fastighet och service (plus 13 miljoner kronor), Resurscentrum (plus 13 miljoner kronor) och Regionkontoret (plus 96 miljoner kronor).

Det sammanlagda resultatet för Region Uppsala uppgår till plus 58 miljoner kronor, vilket är 112 miljoner kronor sämre än det budgeterade överskottet på 170 miljoner kronor.

Hela årsredovisningen läggs fram vid regionstyrelsens sammanträde den 26 mars.

Ytterligare information:
Stefan Olsson (M), regionstyrelsens ordförande, tel 073-995 72 00
Emma Lennartsson, ekonomidirektör, tel 072-219 64 50

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder