​Region Uppsala föreslås se över arbetstidsmodeller

2019-01-07 Pressmeddelande
Emilie Orring (M), ordförande för utskottet för personal, kompetensförsörjning och utveckling

Emilie Orring (M), ordförande för utskottet för personal, kompetensförsörjning och utveckling

Region Uppsala ska på nytt se över Akademiska sjukhusets och Lasarettet i Enköpings arbetstidsmodeller. Det föreslår utskottet för personal, kompetensförsörjning och utveckling.

 

– Vårdplatser hålls idag stängda på grund av medarbetarbrist. För att kunna behålla och rekrytera nya medarbetare behöver vi lyssna på de synpunkter som finns och se till att vi kan erbjuda bra arbetsvillkor, säger Emilie Orring (M), ordförande för utskottet.

Föreslaget att se över arbetstidsmodellerna behandlades vid dagens sammanträde i utskottet för personal, kompetensförsörjning och utveckling.

Utskottet föreslår att regionstyrelsen ska uppmana sjukhusstyrelsen att säkerställa att Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping genomför förändringar i nuvarande arbetstidsmodeller utifrån behoven som framkommit och återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits.

Beslut fattades också om att Region Uppsala ska ta fram en beskrivning och omvärldsanalys av specialistsjuksköterskors arbetstidsmodeller och villkor vid övriga universitetssjukhus.

Regionstyrelsen kommer att behandla frågan vid sitt nästa sammanträde, den 22 januari.

Kontaktperson:
Emilie Orring (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utveckling, tel: 076-785 41 72

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Emilie Orring (M), ordförande för utskottet för personal, kompetensförsörjning och utveckling

Emilie Orring (M), ordförande för utskottet för personal, kompetensförsörjning och utveckling

Ladda ner bild