Länsanalys: År 2050 är vi 483 800 personer

2019-06-26 Pressmeddelande

Region Uppsala har det regionala utvecklingsansvaret i Uppsala län och ska följa upp länets utveckling, bland annat vad gäller den demografiska utvecklingen. Genom att analysera länets förutsättningar skapas den nödvändiga kunskapen för att kunna utveckla länet. Nu visar en ny befolkningsprognos att Uppsala län år 2050 har en befolkning på 483 800 personer.

Befolkningen i Uppsala län beräknas vara 483 800 personer 2050. Det är en ökning med 107 400 personer mellan 2018 och 2050. Befolknings­ökningen är främst ett resultat av en stor inflyttning till länet, men också av att det föds fler än det dör. Inflyttningen till länet kommer främst från Stockholms län. Nettomigrationen minskar kraftig, från 3 200 personer 2018 till -100 personer 2050.

Åldersstrukturen i länet kommer att förändras och andelen yrkesverksamma kommer att minska. Andelen invånare i åldrarna 0 - 19 och 65 - 79 är konstant medan andelen i åldern 20 - 64 år minskar från 58 procent till 55 procent. Andelen 80 år och äldre kommer att öka från 4,5 procent till 8,5 procent. Detta är en anpassning till ett nytt demografiskt mönster där en allt mindre andel dör i yngre åldrar.

En ökad sysselsättningsandel för åldrarna 20 till 35 år är ett sätt att lösa denna demografiska utmaning.

En längre rapport finns på Region Uppsala hemsida för regionala analyser, https://www.regionuppsala.se/sv/Regional-utveckling/Utredningar-och-analyser/.

För mer information:

Anders Bergquist, utredare Region Uppsala: 070 – 767 56 80

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Dokument