Region Uppsala startar intern personalpool som alternativ till hyrbemanning

2019-06-20 Pressmeddelande
Torun Hall, förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa

Torun Hall, förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa

Region Uppsala ska inrätta en intern personalpool som ska gå in och täcka upp när det uppstår vakanser på Region Uppsalas egna vårdcentraler.

– Genom att ha egen personal i stället för att anlita bemanningsföretag vill vi öka tillgängligheten och kontinuiteten för patienterna, samtidigt som det ger en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, Torun Hall, förvaltningsdirektör vid Nära vård och hälsa.

Bakgrunden till projektet är Region Uppsalas kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården har ökat under de senaste åren. Vid Nära vård och hälsa, som driver Region Uppsalas vårdcentraler i egen regi, är var fjärde distriktsläkartjänst vakant, 29 stycken. Det fattas också cirka 30 distrikts- och sjuksköterskor. Den största bristen finns vid vårdcentraler utanför Uppsala kommun, där man kontinuerligt har anlitat hyrpersonal för att klara den löpande verksamheten.

Under 2018 hyrde Nära vård och hälsa in personal för sammanlagt 43 miljoner kronor. Målet när man nu inrättar en intern personalpool är att denna kostnad ska halveras under 2019 och minskas till 10 miljoner kronor från 2020.

Just nu annonserar Nära vård och hälsa efter läkare, distriktssköterskor och sjuksköterskor och enligt planen ska resurspoolens personal inleda sitt arbete i mitten av augusti.

– Vi hoppas att vi ska kunna attrahera medarbetare som uppskattar variation och att få arbeta på olika platser i länet, samtidigt som man har en trygg anställning i botten. Resorna till och från arbetsplatsen får man göra på arbetstid, säger Torun Hall.

Från politiskt håll följer man projektet med stort intresse.

– Det här är en möjlighet som förhoppningsvis kan vara attraktiv för medarbetare som vill ha omväxling och samtidigt ett bra sätt att lösa vårdcentralernas behov, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Ytterligare information:
Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11
Torun Hall, förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa, tel 070-611 90 11

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Torun Hall, förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa

Torun Hall, förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa

Ladda ner bild