Munhälsan allt bättre i Uppsala län

2019-05-02 Pressmeddelande

Upplänningarna har allt bättre munhälsa. Kariesförekomsten hos vuxna patienter som går hos Folktandvården har minskat med 10 procent på 8 år. Länets barn och ungdomar har mindre karies än övriga Sverige, även om kariesförekomsten fortsatt ökar hos förskolebarnen. Dessa fakta hittar man i Folktandvårdens hälsobokslut för 2018.

Folktandvårdens hälsobokslut sammanfattar föregående års utförda vård och tandhälsa hos cirka hälften av de vuxna samt 93 procent av barnen i Uppsala län. I rapporten går det att utläsa en väsentlig förbättring av tandhälsan i länet, där kariesförekomsten har minskat i alla befolkningsgrupper. Särskilt stor är minskningen för vuxna patienter där andelen karies har minskat med 10-11 procent under de åtta år som jämförs. Detta beror på ökade förebyggande insatser i tandvården och människors egenvård hemma, enligt övertandläkare Pia Gabre som författat hälsobokslutet.
- De flesta har en stor medvetenhet om vikten av att borsta tänderna två gånger per dag vilket bidrar starkt till den förbättrade tandhälsan, säger Pia Gabre.

Växer i takt med befolkningen
Antalet besök och behandlade patienter har ökat i takt med den kraftiga befolkningstillväxten i länet. Under 2018 behandlade Folktandvården 5000 fler patienter än föregående år.
-Tillströmningen av patienter är stor, bara sedan 2005 har befolkningen i länet ökat med 25 procent. Ett sätt att möta tillgängligheten har varit att erbjuda plats på annan klinik. I april förra året öppnades centralt belägna och moderna kliniken Stationen som tagit emot en stor andel nya men även väntande patienter, säger Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör i Region Uppsala.

Välbesökt journal
Den 1 oktober var Folktandvården Uppsala län först i landet med tandvårdsjournal via 1177.se bland dem som har journalsystemet T4. Sedan dess har cirka 70 000 av Folktandvårdens patienter besökt sin journal.
- Målet med införandet av journalen via 1177 var att få patienterna mer delaktiga och känna ansvar för den egna munhälsan, säger Pia Gabre.
Patienterna kan i dagsläget se besöksanteckningar och bokade besök med historik från 2004. Under hösten kommer även diagnoser och remisser att visas i journalen.

Många äldre med egna tänder
Den generellt goda tandhälsan i Uppsala län syns även hos äldre, som ofta har sina egna tänder kvar. Med egna tänder och broar minskar behovet av helproteser, istället behöver de vård i form av lagningar och rotbehandlingar. Andelen förebyggande åtgärder och sjukdomsbehandlingar har ökat för patienter över 70 år, varav fler män än kvinnor är representerade. Detta beror på att män har högre risk för karies och tandlossning och därmed lagar fler tänder än vad kvinnor gör.

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Dokument