Ny regiondirektör ska rekryteras

2019-05-22 Pressmeddelande

Region Uppsala ska rekrytera en ny regiondirektör.

 

Den nuvarande regiondirektören Staffan Isling har sagt upp sig för att i stället gå till en anställning vid Sveriges kommuner och landsting.

– Staffan Isling har gjort en stor insats i det pågående förändringsarbetet, inte minst när det gäller att utveckla samverkan med länets kommuner i samband med regionbildningen. Vi beklagar att han nu väljer att gå vidare, säger Emilie Orring (M), tf ordförande för regionstyrelsen.

Rekryteringen av en ny regiondirektör kommer att inledas snarast. Emma Lennartsson, ekonomidirektör i Region Uppsala, går in som tf regiondirektör från den 17 juni.

Ytterligare information:
Emilie Orring (M), tf ordförande regionstyrelsen, tel 076-785 41 72

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51