Ungdomar fortsätter att må allt sämre

2019-05-13 Pressmeddelande
Björn-Owe Björk (KD), ordförande utskottet för hälso- och sjukvård.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande utskottet för hälso- och sjukvård.

Nu är resultatet från Liv och hälsa Ung 2019 färdigt. Elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet har fått svara på frågor om sina levnadsvanor och livsvillkor. Resultatet visar bland annat att antalet flickor som uppfattar att de mår bra eller mycket bra har minskat från 81 procent år 2011 till 60 procent år 2019.

Liv och hälsa ung är en undersökning där elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet har fått svara på frågor om sina levnadsvanor och livsvillkor. Undersökningen genomförs av Region Uppsala i samverkan med länets samtliga kommuner. Undersökningen har genomförts vartannat år sedan år 2005.

Undersökningen visar en fortsatt negativ utveckling av hur ungdomarna mår. 2011 så uppfattade 90 procent av pojkarna och 81 procent av flickorna att de allmänt sett mådde bra eller mycket bra. Åtta år senare har detta sjunkit till att 80 procent av pojkarna och endast 60 procent av flickorna uppfattar att de mår bra eller mycket bra.

- Att vi har en fortsatt negativ utveckling av hur ungdomarna mår är oroväckande. Och vi vet att det finns ungdomar som har en större ohälsa än andra. Exempelvis om man är orolig för sin familjs ekonomi, eller har funktionsvariationer eller en annan sexuell läggning än heterosexuell, säger Carin Östling, utvecklingsstrateg på Region Uppsala.

Fortsatt negativ trend gäller även för frågan om hur man trivs i skolan, och frågor om trygghet, bland annat ute på stan och i centrum. 2015 uppgav exempelvis 5,0 procent att de kände sig otrygga. 2017 hade detta ökat till 11,5 procent och i årets undersökning upplever 12,7 procent att de känner sig otrygga. Även här sticker flickorna ut – exempelvis känner sig var femte flicka i gymnasiets årskurs två i Uppsala kommun otrygg om hon är ute på stan.

Andra resultat är mer glädjande, exempelvis att fler helt avstår både tobak och alkohol.

-Det är roligt att se att färre unga brukar exempelvis alkohol. Men vi kan inte slå oss till ro med en utveckling som visar att särskilt unga tjejer mår allt sämre. Ett krafttag behövs för att hantera den ökande psykiska ohälsan, och både av oss i regionen och av kommunerna, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande för utskottet för hälso- och sjukvård.

-Tjejers otrygghet ute på stan, bland annat i Uppsala, är också något jag som politiker ser allvarligt på, fortsätter Björn-Owe Björk.

Materialet finns presenterat så att den intresserade kan se resultatet för just sin kommun med mera.

Länk till undersökningen: www.regionuppsala.se/lhu

Fakta om undersökningen Liv & hälsa ung 2019

Liv och hälsa ung genomförs i samarbete mellan Region Uppsala och länets kommuner. I år har 7400 elever i årskurs 7, årskurs 9 samt årskurs 2 på gymnasiet svarat på frågor. Detta är åttonde gången som Liv och hälsa ung genomförs. Resultatet från undersökningen kan användas exempelvis för planering och uppföljning, samt som underlag för hälsofrämjande och förebyggande insatser.

För mer information:

Björn-Owe Björk (KD), ordförande utskottet för hälso- och sjukvård: 072 – 217 32 78

Carin Östling, utvecklingsstrateg Region Uppsala: 070 – 561 21 92

Henrik Andréasson, utredare Region Uppsala: 018 – 611 61 12

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande utskottet för hälso- och sjukvård.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande utskottet för hälso- och sjukvård.

Ladda ner bild