80 procent i Uppsala län har snabbt bredband

2019-03-28 Pressmeddelande
Stefan Olsson (M), ordförande regionstyrelsen.

Stefan Olsson (M), ordförande regionstyrelsen.

Cirka 80 procent av hushållen i Uppsala län hade tillgång till fast bredband på minst 100 Mbit/s i oktober år 2018, vilket är en ökning med 3,3 procentenheter sedan år 2017 *. Snittet för riket är 82,2 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för år 2018.

Bland Uppsala läns kommuner har Uppsala kommun kommit längst med 89,8 procent bredbandsanslutna hushåll, medan Heby kommun ligger på 47,3 procent. Motsvarande andel för länets övriga kommuner är Håbo 76,4 procent, Knivsta 67,9 procent, Älvkarleby 71,3 procent, Enköping 68,8 procent, Östhammar 62,4 procent och Tierp 51,9 procent.

Heby kommun hade den snabbaste tillväxten av bredband på 100 Mbit/s, med cirka 12 procentenheter mellan år 2017–2018.

Målet för länet är att minst 90 procent av hushållen ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

- Vi ser att utbyggnaden av bredband inte håller samma takt som tidigare år. Samtidigt finns det utmaningar för att nå bredbandsmålet till 2020, bland annat kostnadskrävande utbyggnad på landsbygden, säger Lovisa Neikter, regional bredbandskoordinator på Region Uppsala.

Region Uppsala arbetar för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan.

- Bredbandstäckning är en fråga om regional utveckling. Men det är också grundläggande för den moderna sjukvård vi nu ställer om till. Digitala vårdmöten och annan kontakt med vården på digital väg ökar tillgängligheten och för vården närmare patienten. Där är bredband en del av pusslet, säger Stefan Olsson (M), regionstyrelsens ordförande.

* Den rapporterade siffran förra året från PTS var 78,5 procent. Den har senare justerats ner till 76,7 procent då PTS upptäckte att även en del projekterat bredband från entreprenörer rapporterats in som en faktiskt genomförd utbyggnad.

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2018.

PTS kartläggning finns på www.statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.se.

 

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Regeringens bredbandsstrategi

För mer information:

Stefan Olsson (M), ordförande regionstyrelsen: 073 – 995 72 00

Lovisa Neikter, bredbandskoordinator Region Uppsala: 076 – 134 76 99

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Stefan Olsson (M), ordförande regionstyrelsen.

Stefan Olsson (M), ordförande regionstyrelsen.

Ladda ner bild