Årets unga kulturstipendiater har utsetts

2019-03-25 Pressmeddelande

Kulturnämnden vid Region Uppsala har vid sitt sammanträde den 25 mars utsett 2019 års mottagare av Kulturstipendier för unga.

Region Uppsalas kulturstipendier för unga är avsedda att stödja och uppmuntra ungdomars insatser inom olika konstområden som litteratur, film, dans, konst, musik och teater. Stipendiet kan både sökas av ungdomar och stipendiater kan bli föreslagna. Det totala stipendiebeloppet är 50 000 kr.

Stipendium kan tilldelas ungdomar som bor eller har sin skolgång i Uppsala län och som lägst fyller 13 år och som högst 20 år under året. Stipendiet kan även tilldelas grupper av ungdomar. Antalet stipendier kan variera då individer tilldelas stipendium på 5 000 kr och grupper 10 000 kr.

Utdelningen av kulturstipendier för unga 2019 sker den 23 maj på Slottsbiografen i Uppsala i samband med Focus filmfestival, Kultur och bildnings regionala filmtävling för filmare i åldern 16–26 år.

Det inkom sammanlagt 47 förslag/ansökningar gällande årets kulturstipendier för unga, fördelade på 41 enskilda ungdomar och 6 grupper med totalt 45 individer i grupperna. Allt som allt föreslogs/sökte 86 personer. Flest förslag/ansökningar inkom inom musik (23) och bildkonst (8). Fler förslag på stipendiater inlämnades än ansökningar gjordes av ungdomarna själva.

Nio stipendier på sammanlagt 50 000 kr delas ut till:

Bildkonst 5 000 kr: Simon Norrlid, Uppsala, född: 2002
Dans 5 000 kr: Leonardo Karm, Knivsta, född: 2000
Dans 10 000 kr: SBS Crew (grupp), Älvkarleby, född: 2002–2005
Film 5 000 kr: Hannes Gustafsson, Enköping, född: 2000
Litteratur 5 000 kr: Sara Edman, Uppsala, född: 2000
Musik 5 000 kr: Theo Brännström, Älvkarleby, född: 2004
Musik 5 000 kr: Ester Stålberg, Uppsala, född: 2003
Musik 5 000 kr: Melvin Gustafsson, Enköping, född: 2002
Teater/ Scenkonst 5 000 kr: Rikard Holmstedt, Uppsala, född: 2002

Motiveringar – Region Uppsalas kulturstipendier för unga 2019 (pdf)

För mer information kontakta

Pia-Marit Ekström, kulturstrateg, Kulturenheten, 018-611 62 86, 073-868 11 47, e-post: pia-marit.ekstrom@regionuppsala.se

Pernilla Högström, enhetschef, Kulturenheten, 018-611 62 63, 070-611 60 15, pernilla.hogstrom@regionuppsala.se

 

Kontakt

Gunnar Matti Kommunikationsansvarig Kultur och bildning gunnar.matti@regionuppsala.se 018-611 62 78