Region Uppsala inför SMS-livräddare

2019-11-26 Pressmeddelande

Nu får Region Uppsalas sjukvårdskunniga medarbetare chansen att rädda liv även utanför sin vanliga arbetsplats – Region Uppsala kommer att införa SMS-livräddarapp för sin personal.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet.

SMS-livräddare är en app som skickar ett larm när någon i närheten har drabbats av ett misstänkt hjärtstopp. De som befinner sig närmast platsen där det misstänkta fallet har rapporterats larmas, och kan då utföra livräddande insatser i avvaktan på ambulansen.

Vid sitt möte beslutade nu regionstyrelsen att Region Uppsala ska införa SMS-livräddare.

-          Det är ett beslut som ligger helt i linje med det arbete som pågår i vår region, där olika digitala tjänster och åtgärder bidrar till att man kan få vård snabbare, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet.

Enligt handlingarna i ärendet inträffar cirka 200 – 250 plötsliga hjärtstopp i Uppsala län varje år. Dödligheten är hög – i dagsläget överlever bara strax över 10 procent som får ett hjärtstopp utanför sjukhus.

Tanken är att Region Uppsalas hälso- och sjukvårdsutbildade medarbetare ska kunna ansluta sig till tjänsten för att öka möjligheten till bland annat tidig hjärt- och lungräddning (HLR). Testdrift av systemet ska införas under november månad, då för personal inom ambulanssjukvården vid Akademiska sjukhuset. Tjänsten beräknas sedan, enligt handlingarna, vara i drift från den 4 februari 2020.

-          Vi är glada att nu kunna införa SMS-livräddning i Uppsala län. Införandet är ett första steg i arbetet med att öka överlevnaden vid olika akuta tillstånd utanför sjukhus. Införandet och resultaten från användandet kommer att utvärderas vetenskapligt, säger David Smekal, ambulansöverläkare vid Akademiska sjukhuset och forskningsledare vid UCPR.

Kontakt

Björn-Owe Björk (KD), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet: 072 – 217 32 78 David Smekal, ambulansöverläkare Akademiska sjukhuset och forskningsledare vid Uppsala Center for Prehospital Research (UCPR): 070 – 611 71 50

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet.

Ladda ner bild