Region Uppsalas klimatväxling ger effekt

2019-11-05 Pressmeddelande

Mellan år 2018 och år 2019 minskade Region Uppsalas flygresor till destinationer med införd klimatväxling med 26 procent. Det är ett av resultaten av Region Uppsalas interna klimatväxling, där flygresor till Region Uppsalas vanligaste destinationer blivit 30 procent dyrare. Pengarna som kommer in går i första hand till utrustning för digitala möten (en mötesform som minskar behovet av resor). För destinationerna har tågresorna ökat med 36 procent under samma tid.

Regionstyrelsen beslutade i november 2017 att införa en intern klimatväxling från och med 2018. Syftet var att motivera till mer klimatsmarta resor. Klimatväxling infördes för flygresor till och från Göteborg, Malmö och Umeå. Dessa orter är de vanligaste destinationerna för Region Uppsalas flygresor. Den interna klimatväxlingen innebär en höjning av priset för flygresor (inkluderat buss och taxiresor till och från flygplatserna) med 30 procent.

-          Som stor offentlig arbetsgivare har vi ett ansvar att vara med i omställningen mot ett mer klimatsmart samhälle. Vårt arbete med klimatväxling är en del i detta, säger Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala.

I samband med delårsbokslutet redovisas nu siffror för utvecklingen av flygresor. Mellan 2017 och 2019 minskade antalet flygresor till Malmö från 429 till 292, resor till Umeå från 254 till 129 och resor till Göteborg från 210 till 180.

Totalt genererade klimatväxlingen 504 000 kronor under 2018. Och de pengar som kommer in går till satsningar som i sig ska minska behovet av resor eller underlätta klimatanpassade resor. I år går pengarna i första hand till utrustningspaket för digitala möten. I andra hand går pengarna efter ansökan från Region Uppsalas verksamheter till insatser för klimatfrämjande åtgärder. Det kan exempelvis röra sig om merkostnader för utlandsresor med tåg, istället för flyg.

-          Nyligen hade vi faktiskt vårt första fall där några onkologer valde att åka tåg istället för flyg till en internationell konferens i Barcelona, delfinansierade av klimatväxlingspengar, fortsätter Marta Fallgren.

 

 

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19