Regionstyrelsens ordförande i Region Uppsala lämnar sitt uppdrag

2019-11-01 Pressmeddelande

Regionstyrelsens ordförande Stefan Olsson (M) lämnar sitt uppdrag från den 1 januari 2020 av hälsoskäl.

Moderaterna inleder nu en process för att välja en ny ordförande för regionstyrelsen. Valet kommer att göras vid regionfullmäktige den 20 november 2019.

Fram till årsskiftet tjänstgör Stefan Olsson som ordförande för regionstyrelsen.

 

Kontakt

Regionråd Cecilia Linder (M), tel 070-134 59 83 Johan Eriksson, politisk sekreterare (M) 018-611 60 27