Vinnare av Hälsofrämjandepriset 2019 utsedda

2019-11-21 Pressmeddelande

Vårdstyrelsen utsåg idag vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2019.

Malena Ranch (M), ordförande i vårdstyrelsen

Malena Ranch (M), ordförande i vårdstyrelsen

Priset delas ut för att uppmärksamma hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården. För 2019 års pris fördelas prissumman på sammanlagt 100 000 kronor mellan följande verksamheter:


• Uppsala Barncentrum och Vårdcentral för samtalsrutin om levnadsvanor – 30 000 kronor

• Kåbohälsan Uppsala för alkoholpreventionsteam – 30 000 kronor

• Kunskapscentrum äldretandvård inom Folktandvården för äldreombud – 25 000 kronor

• Östervåla vårdcentral för fysisk aktivitetsgrupp – 15 000 kronor.

– Det är inspirerande att ta del av dessa goda exempel på hur hälso- och sjukvården kan arbeta hälsofrämjande och för goda levnadsvanor. Varje insats vi gör som förebygger ohälsa främjar god hälsa för individen och är ekonomiskt det mest hållbara, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

Länkar

Kontakt

Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11

Bilder

Malena Ranch (M), ordförande i vårdstyrelsen

Malena Ranch (M), ordförande i vårdstyrelsen

Ladda ner bild