Åtgärder vidtas mot vattenproblem i nya vårdbyggnaden

2019-10-23 Pressmeddelande
Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden

Idag beslutade Region Uppsala om nya åtgärder för att komma tillrätta med problemen med vattenkvaliteten i ingång 100/101 vid Akademiska sjukhuset.

Enligt en expertgrupp kan användningen av så kallade UV-aggregat ha förvärrat situationen i stället för att, som avsett, förbättra den. Dessa aggregat ska nu på försök stängas av.

I expertgruppen som utrett frågan ingår specialister inom området, både från privata företag och från nationella expertmyndigheter. Gruppen har efter omfattande provtagning och analysarbete tagit fram rekommendationer för hur Region Uppsala ska gå vidare.

– Provtagningen visar att problemen med vattenkvaliteten har förvärrats över tid. Det skulle kunna bero på att de bakteriedödande UV-aggregaten som använts för att rena vattnet har varit överdimensionerade. Detta har i stället gjort att mikroorganismerna har fått mer näring, förklarar Kent Strömberg, projektchef vid Fastighet och service.

– På inrådan av expertgruppen kommer vi därför att stänga av UV-aggregaten under de närmaste veckorna. Vi följer upp detta med provtagning och spolning och utvärderar åtgärden. Om den inte ger tillräckligt resultat kommer vi att fatta beslut om andra åtgärder, fortsätter Kent Strömberg.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande för fastighets- och servicenämnden, välkomnar beskedet om att en tänkbar orsak är identifierad.

– Vi hoppas att åtgärderna som nu vidtas ger resultat. Det är mycket viktigt att vi får en lösning på detta, så att vårdbyggnaden kan tas i bruk fullt ut, säger Björn-Owe Björk.

Ytterligare information:

Kent Strömberg, projektchef Fastighet och service, tel 076-125 72 60
Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden, tel 072-217 32 78

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden

Ladda ner bild