Fortsatt brist på förbrukningsmaterial i vården

2019-10-09 Pressmeddelande

Region Uppsala har sedan i förra veckan problem med uteblivna leveranser av förbrukningsmaterial, som till exempel används vid operationer. Bristen på vissa artiklar har förvärrats och Region Uppsala har gått upp i stabsläge för att hantera situationen.

Problemen med leveranser av engångsmaterial har uppstått i samband med ett leverantörsbyte. Därför har Region Uppsala gått upp i stabsläge på regional nivå.

­- Vi hanterar situationen genom att prioritera de mest akuta behoven, så att vården kan fortsätta att bedrivas på ett patientsäkert sätt. Samtidigt arbetar vi tillsammans med leverantören för att få materialförsörjningen att nå en normal nivå, säger Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset.

Kontaktpersoner:
Frågor om försörjningen av förbrukningsmaterial: Petter Karlsson, chef inköps- och upphandlingsenheten, tel 018-617 11 11
Frågor om hur sjukvården påverkas: Mikael Köhler, chefsläkare Akademiska sjukhuset tel 076-724 89 17

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51