Fortsatt inställda operationer på Akademiska sjukhuset

2019-10-16 Pressmeddelande

All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in vid Akademiska sjukhuset även under torsdagen och fredagen. Orsaken är den pågående situationen med brist på sjukvårdsmaterial.

 

Undantag görs för medicinskt angelägna operationer. De patienter som berörs kommer att kontaktas.

Problemen med leveranser av engångsmaterial har uppstått i samband med ett byte av distributör. Det påverkar fem regioner, däribland Region Uppsala.

- De leveranser vi har fått täcker tyvärr inte behovet för att ha både bedriva vård i normal omfattning och ha beredskap för akuta händelser som olyckor. Av säkerhetsskäl reserverar vi det material som finns för medicinskt angelägna operationer.

Akutsjukvården vid Akademiska sjukhuset, vården av inneliggande patienter och vård vid öppenvårdsmottagningar som inte rör medicinska ingrepp fungerar som vanligt. Vården vid Lasarettet i Enköping och vid länets vårdcentraler och jourmottagningar bedrivs också på normalt sätt, men situationen börjar bli ansträngd.

- Vi arbetar intensivt med att få försörjningen av sjukvårdsmaterial att fungera och vi undersöker alternativa lösningar. Vi har i nuläget ingen prognos för när problemen ska vara helt lösta, säger Göran Günther.

Kontakt:
Göran Günther, chefsläkare Akademiska sjukhuset, kontakt förmedlas via Elisabeth Tysk, tel 070-622 24 21

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51