Fortsatt inställda operationer på Akademiska sjukhuset

2019-10-14 Pressmeddelande

All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in vid Akademiska sjukhuset även under tisdagen och onsdagen. Orsaken är den pågående situationen med brist på sjukvårdsmaterial.

Stoppet för planerad vård gäller fram till torsdag morgon. Undantag görs för medicinskt angelägna operationer. De patienter som berörs kommer att kontaktas.

Problemen med leveranser av engångsmaterial har uppstått i samband med ett byte av distributör. Det påverkar fem regioner, däribland Region Uppsala.

- Vi har fått vissa leveranser under helgen, men vi har ännu inte kommit upp i de nivåer som krävs för att vi ska kunna bedriva normal verksamhet och samtidigt ha beredskap för att klara av akuta händelser, till exempel en större olycka, säger Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset.

Beslut gällande torsdagens planerade operationer kommer att fattas under onsdag förmiddag.

Akutsjukvården vid Akademiska sjukhuset, vården av inneliggande patienter och vård vid öppenvårdsmottagningar som inte rör medicinska ingrepp fungerar som vanligt. Vården vid Lasarettet i Enköping och länets vårdcentraler och jourmottagningar bedrivs också på normalt sätt.

- Vi arbetar intensivt med att få försörjningen av sjukvårdsmaterial att fungera och vi undersöker alternativa lösningar. Vi har i nuläget ingen prognos för när problemen ska vara helt lösta, säger Mikael Köhler.

Kontakt:
Mikael Köhler, chefsläkare Akademiska sjukhuset tel 076-724 89 17

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51