Planerade operationer ställs in vid Akademiska

2019-10-10 Pressmeddelande

All planerad slutenvård och alla operationer ställs in vid Akademiska sjukhuset från fredag morgon och ett dygn framåt. Orsaken är uteblivna leveranser av förbrukningsmaterial som används bland annat vid operationer.

 

Stoppet för planerad vård gäller från klockan 06.00 fredag morgon.

Problemen med leveranser av engångsmaterial har uppstått i samband med ett byte av distributör. Det påverkar fem regioner, däribland Region Uppsala.

- Vi har fattat beslutet att ställa in planerade operationer som en säkerhetsåtgärd. Vi måste säkerställa den akuta vården och vården av inneliggande patienter. Vi beklagar att patienter får sina operationer uppskjutna, men vi måste sätta patientsäkerheten främst, säger Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset.

Akutsjukvården vid Akademiska sjukhuset, vården av inneliggande patienter och vård av öppenvårdsmottagningar som inte rör medicinska ingrepp fungerar som vanligt. Vården vid Lasarettet i Enköping och vid länets vårdcentraler och jourmottagningar bedrivs också på normalt sätt.

- Vi arbetar tillsammans med distributören intensivt för att få försörjningen av sjukvårdsmaterial att fungera som vanligt igen. Vi undersöker också möjligheten att få förbrukningsmaterial från andra regioner som inte är berörda av leveransproblemen. Vi har i nuläget ingen prognos för när problemen ska vara lösta, säger Mikael Köhler.

Kontakt:
Mikael Köhler, chefsläkare Akademiska sjukhuset tel 076-724 89 17

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51