Region Uppsala lämnar stabsläge

2019-10-18 Pressmeddelande

Region Uppsala lämnar nu det stabsläge med särskild sjukvårdsledning som rått under drygt en vecka och går över till att arbeta med normala beslutsvägar.

- Att arbeta i regional stab är inte ett arbetssätt som passar vid långa utdragna händelser. Vår bedömning är att det kan ta flera månader till vi har ett helt normalt läge. Vi har därför organiserat oss på ett annat sätt för att lösa situationen, säger Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset.

 

De lokala staberna vid Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Nära vård och hälsa behålls över helgen. Från måndag morgon, den 21 oktober, kommer de lokala staberna att lämna över till en nyinrättad strategigrupp.

Stoppet för planerade operationer som inte är prioriterade gäller även på måndag, men från tisdag och framåt kommer prioriteringarna inom vården på Akademiska sjukhuset att göras på normalt sätt.

Problemen med leveranser av engångsmaterial har uppstått i samband med ett byte av distributör. Det påverkar fem regioner, däribland Region Uppsala.

Sedan den 11 oktober har Akademiska sjukhuset endast genomfört akuta och nödvändiga operationer, där väntan kan innebära komplikationer.

- Den situation som har varit har drabbat patienter, och det är alltid väldigt ledsamt. Denna gång är det både extra allvarligt i omfattning och extra ledsamt. Egentligen ska det inte kunna hända. Trots det mycket tråkiga läge som rått och delvis råder så har vår personal ställt upp lojalt och gjort ett fantastiskt jobb. Tack vare deras insatser har vi upprätthållit någonstans runt 80 procent av all kirurgi, säger Mikael Köhler.

Region Uppsala fortsätter nu arbetet med att få en stabil försörjning av sjukvårdsmaterial på kort och lång sikt, i de enskilda vårdverksamheterna och i samverkan med övriga berörda sjukvårdsregioner.

Kontakt:

Mikael Köhler, chefsläkare Akademiska sjukhuset, 018 – 611 43 74

 

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19