Uttalande från varuförsörjningsnämnden

2019-10-11 Pressmeddelande

Idag vid sammanträdet med varuförsörjningsnämnden fick nämnden information om läget vad gäller försörjningen av förbrukningsmaterial till sjukvården och tandvården. 

Flera av de regioner som ingår i varuförsörjningsnämnden har gått upp i stabsläge på grund av att det saknas sjukvårdsmaterial. Orsaken är problem som uppstått i samband med byte till ny distributör från första oktober.

- Nämnden ser mycket allvarligt på den nya distributörens oförmåga att leverera i enlighet med avtalet. Våra tjänstepersoner jobbar intensivt tillsammans med regionernas samordnare och har flera avstämningar varje dag och kommer att jobba hela helgen, säger Behcet Barsom (KD), ordförande i den gemensamma varuförsörjningsnämnden för fem regioner.

- Nämnden har beslutat att kalla Apotekstjänst VD till ett extra nämndsammanträde för att redogöra för vilka åtgärder de vidtagit och hur vi ska få trygg leverans under resten av avtalsperioden säger Tommy Levinsson (S), vice ordförande i varuförsörjningsnämnden.

För mer information:

Behcet Barsom, ordförande, 073-077 77 36
Tommy Levinsson, vice ordförande, 072-153 00 82
Petter Karlsson, förvaltningschef Varuförsörjningen, Region Uppsala, 018-617 11 11

Om Varuförsörjningsnämnden:

Varuförsörjningsnämnden är den politiska nämnden för Varuförsörjningen, som är ett samarbete mellan regionerna Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebro med syfte att förse vården och tandvården med förbrukningsartiklar av engångskaraktär.

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder