Varuförsörjningsnämnden: Fler leverantörer tas in

2019-10-21 Pressmeddelande

Efter varuförsörjningsnämndens möte med Apotekstjänst Sverige AB ger nämnden uppdrag åt Varuförsörjningen att i samarbete med alla ingående regioner se över andra lösningar och även ta hjälp av andra leverantörer.

Det pågår en kontinuerlig dialog med regiondirektörerna i de samverkande regionerna där man tittar på alla möjligheter för att komma tillrätta med försörjningen av förbrukningsmaterial till vården. De förslagen kommer sedan presenteras för nämnden.

- Vi har nu haft kontakt med Apotekstjänst Sverige AB och är överens med dem om att ta in andra leverantörer för att lösa den akuta materialbristen, säger Behcet Barsom, ordförande för varuförsörjningsnämnden.

- Målet är att snarast säkerställa tillgången till förbrukningsmaterial till vården för att öka patientsäkerheten.

Kontaktpersoner:

Behcet Barsom, ordf tel: 073-0777736
Tommy Levinsson, vice ordf tel: 072-1530082

 

Om varuförsörjningsnämnden:

Varuförsörjningsnämnden är den politiska nämnden för Varuförsörjningen, som är ett samarbete mellan regionerna Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebro med syfte att förse vården och tandvården med förbrukningsartiklar av engångskaraktär.

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder