Ensamhet bidrar till sämre hälsa hos äldre

2019-09-30 Pressmeddelande

Drygt hälften av de som är 70 år eller äldre uppskattar sitt allmänna hälsotillstånd som gott. Men för den som behöver hjälp att klara sin vardag eller som besväras av ensamhet är det tufft. Det visar rapporten Äldres liv & hälsa i Mellansverige 2017 där 13 000 personer som är 70 år eller äldre har svarat på frågor om levnadsvanor, livsvillkor och vårdutnyttjande.

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ordförande sjukhusstyrelsen.

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ordförande sjukhusstyrelsen.

Rapporten visar att den som har god aptit, är fysiskt aktiv, känner sig säker och trygg i sitt bostadsområde och har tillit till andra människor har fina förutsättningar för ett gott eller mycket gott allmänt hälsotillstånd.

Faktorer som har en stark negativ koppling till hälsan är bland annat att behöva hjälp att klara sin vardag, att besväras av ensamhet, att ha blivit nedlåtande behandlad och att ha problem med löpande utgifter.

Resultaten överensstämmer väl med tidigare identifierade hörnpelare för ett gott åldrande: social gemenskap, delaktighet/meningsfullhet, fysisk aktivitet samt goda matvanor.

Rapporten visar vidare att:

  • Äldre med eftergymnasial utbildning har bättre hälsa än äldre med förgymnasial eller gymnasial utbildning
  • Två av tio kvinnor och en av tio män besväras av ensamhet någon gång i veckan eller oftare. Detta är vanligare bland ensamboende än bland dem som bor med partner.
  • Nio av tio känner sig trygga i sitt bostadsområde.
  • Ekonomiska svårigheter förekommer i större utsträckning bland dem som är födda utanför Norden.
  • Den vanligaste långvariga sjukdomen är högt blodtryck vilket drabbar varannan man och kvinna.
  • Läkemedelsbruket är högt bland äldre, nio av tio använder receptbelagda läkemedel.
  • Åtta av tio bedöms ha gott psykiskt välbefinnande.
  • Nästan en av fem har fetma.

- Olika grupper i samhället uppvisar fortfarande stora skillnader i hälsa, och det ser vi på den äldre delen av befolkningen. Här finns det mycket att göra vad gäller det hälsofrämjande arbetet. Det handlar om sådant som att äta hälsosamt och ha regelbundna måltidsvanor, att ägna sig åt fysisk aktivitet och att inte röka. Stora folksjukdomar som diabetes, cancer och KOL har ett direkt samband med detta, säger Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ordförande för sjukhusstyrelsen.

Fakta om rapporten:

Rapporten Äldres liv & hälsa i Mellansverige 2017 baseras på enkätundersökningen Liv & hälsa 2017 i Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro län. Drygt 13 000 personer i åldersgruppen 70 år eller äldre, varav drygt 3 000 var 85 år eller äldre, har svarat på frågor om hälsa, levnadsvanor, livsvillkor och vårdutnyttjande. Svarsfrekvensen var 65 procent.

Mer information om undersökningen på: 

https://via.tt.se/pressmeddelande/ensamhet-och-nedlatande-behandling-bidrar-till-samre-halsa-hos-aldre?publisherId=3235654&releaseId=3262239

För mer information:

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen: 072 – 227 02 37

Claudio Troncoso Munoz, statistiker Region Uppsala: 076 – 720 00 88

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ordförande sjukhusstyrelsen.

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ordförande sjukhusstyrelsen.

Ladda ner bild