Nytt linjenät i Enköping ska underlätta att åka buss

2019-09-24 Pressmeddelande

-Med det nya busslinjenätet kommer vi att kunna öka kollektivtrafikens andel i Enköping kraftigt genom att göra det enklare att ta bussen, säger Johan Örjes (C), ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Det nya busslinjenätet föreslås få tre busslinjer som går större delen av dygnet, med samma färdväg vid alla turer. Trafiken omfattar Enköpings stad inklusive Bredsandområdet.

Under remisstiden kommer flera dialoger hållas med medborgare, näringsliv och andra intresserade. De öppna medborgardialogerna sker:

17 oktober klockan 16-19 på Enköpings station

18 oktober klockan 15-18 på Stora Torget, Enköping

26 oktober klockan 11-15, Stora Coop, Enköping

-Även om invånarna i Enköping redan har kunnat lämna inspel inför utförandet av förslaget vill vi ge fler chansen att se vilken förbättring det blir, fortsätter Johan Örjes.

För mer information,

Johan Örjes

ordförande Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, telefon 070-611 52 51

Helena Klange

presschef Region Uppsala, Trafik och Samhälle, telefon 070-367 73 44

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Dokument