Region Uppsala satsar ytterligare 90 miljoner kronor på minskad energiförbrukning

2019-09-16 Pressmeddelande
Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.

För åren 2019 - 2022 satsar Region Uppsala ytterligare 90 miljoner kronor på åtgärder som ska minska energiförbrukningen. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte. Åtgärderna kommer att resultera i minskade energikostnader, som enligt handlingarna i ärendet innebär att satsningen återbetalar sig på tio år.

Region Uppsala hade ett liknande program för åren 2014 – 2018. Då satsades cirka 105 miljoner kronor med ambitionen att minska energiförbrukningen med 10 procent. Utfallet blev istället att förbrukningen minskade med 22,3 procent. Bland åtgärderna fanns bland mycket annat att tilläggsisolera fasader, byta fläktar, byta belysning till energisnål LED-belysning och se över ventilationssystemen. Därtill åtgärder som utbildning av personal och investeringar i solceller på taken.

- Nu går vi vidare med ett nytt program för dessa fyra år. Det handlar om energibesparande investeringar men också energiproducerande investeringar, som solceller. Därtill driftoptimering där vi exempelvis använder våra ventilationssystem på ett smartare sätt, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande för fastighets- och servicenämnden.

Av de 90 miljoner som maximalt får satsas ska 68,5 miljoner kronor gå till investeringar, och 21,5 miljoner kronor utgöra engångskostnader. Denna gång är målet att energiförbrukningen, med år 2018 som basår, ska minska med 12,5 procent. Samtidigt ska minst 3 procent av elförbrukningen komma från egenägda, förnyelsebara källor.

Exempelvis kommer Almunge vårdcentral och den nya stadsbussdepån att förses med solceller. Energisparprogrammet kommer också, enligt handlingarna i ärendet, att minska problematiken med kapacitetsbrist i elnätet som negativt påverkar den nya stadsbussdepån. En kombination av solceller, annan energiproduktion, energilager och smart styrning ska installeras på depån – med förhoppningen om att snabbare kunna slussa in fler elbussar. Energilager kan innebära installation av ett batteri som laddas med överskottsel, medan ett exempel på annan energiproduktion kan vara en biogasmotor med generator som går på gas från en rötgasanläggning.

- Det är tuffa målsättningar, men förra gången nådde vi ju våra målsättningar mer än väl. Tanken är ju också att Region Uppsala inte bara ska minska sin energikonsumtion och sina kostnader, utan också att vi ska kunna bidra till en minskad klimatpåverkan, säger Björn-Owe Björk (KD).

För mer information:

Björn-Owe Björk, ordförande fastighets- och servicenämnden: 072 – 217 32 78

Jonas Eriksson, teknikchef Fastighet och service: 073 – 867 03 62

Marcus Nystrand, energisystemingenjör Region Uppsala: 0738 – 660 502

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.

Ladda ner bild