Telefontjänsten 1177 blir digital

2019-09-24 Pressmeddelande
Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen

Många är vana vid att ringa till 1177 Vårdguiden för att få råd och hjälp när de blir sjuka. Nu kompletteras telefontjänsten så att invånarna även kan kontakta 1177 digitalt.

 

– Det här är ett sätt att göra vården mer tillgänglig. Många patienter har problem som kan lösas på distans. De kan nu få snabbare hjälp och slipper åka till en vårdcentral, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

 

Den digitala tjänsten kan beskrivas som en slags långsam chattfunktion, som fungerar för både mobil och dator. Patienterna loggar in med bank-id, fyller i ett kort bedömningsformulär och kan därefter beskriva sina problem i form av textmeddelanden. Det går också att bifoga bilder för bedömning. Erfarna sjuksköterskor svarar i chatten inom en timme, och om det behövs kan man också få chatta med en läkare. Varje gång ett svar ges i chatten får man meddelande om detta via sms.

Till skillnad från andra nätbaserade vårdtjänster kan vårdpersonalen som bemannar 1177 Vårdguiden i Uppsala län dokumentera direkt i regionens journalsystem. Därmed följer informationen från chatten med patienten om den slussas vidare till andra vårdgivare. Patienten kan också i efterhand ta del av dokumentationen från chattkonversationen genom att läsa sin journal på 1177 Vårdguiden.

Verksamheten bedrivs på försök under hösten, och om det faller väl ut hoppas man att kunna permanenta det.

– Vi har smygstartat försöket i liten skala, och våra erfarenheter hittills är att det är mycket uppskattat av både patienter och medarbetare, säger Torun Hall, förvaltningsdirektör vid Nära vård och hälsa, som ansvarar för verksamheten.

Tjänsten är bemannad mellan 8 och 21 på vardagar och 8 och 16 på helgdagar.

– Patienterna kan naturligtvis ställa sina frågor dygnet runt, men de kan inte lovas svar förrän dagen efter. Detta är ingen tjänst som ska användas vid akut sjukdom eller akuta olyckshändelser, säger Torun Hall.

Kontaktpersoner:
Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11 

malena.ranch@regionuppsala.se

 

 

 

Torun Hall, förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa, tel 018-611 76 01

torun.hall@regionuppsala.se

David Borgestig, verksamhetsutvecklare, tel 072-147 27 87 david.borgestig@regionuppsala.se

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen

Ladda ner bild