270 000 kr fördelas till regional kultur

2020-04-15 Nyheter

Kultur och bildnings regionala projektbidrag fördelas till projekt med en regional prägel inom såväl olika konstformer som kultur i en vid mening. Vid årets första fördelning har 270 000 kr tilldelats olika kulturprojekt med koppling till Uppsala län. Till exempel går 50 000 kr till Österbybruks Operadagar 2020 och 10 000 kr till inventering av finska bosättningar i Uppsala län under 1600-talet.

Föreningar, organisationer eller företag kan ansöka om regionalt projektbidrag till kultur. För att få bidrag krävs att projektet har ett regionalt sammanhang och inte enbart är en lokal angelägenhet. Exempelvis kan projektet ha en spridning i länet, ge en tydlig uppmärksamhetseffekt för länet, eller bidra till länets kulturella infrastruktur. Alla projektansökningar granskas utifrån tre perspektiv med olika utgångspunkter för Region Uppsalas kulturinsatser: Konsten, där den professionella konsten och dess förutsättningar är i centrum; Människan, där länsinvånarna och deras kulturella delaktighet är i centrum; Regionen, där länet som en attraktiv livsmiljö är i centrum.

– Vi är glada över att ansökningarna till årets första fördelning hade en så stor spännvidd både geografiskt och tematiskt. Det känns också positivt att kunna stödja några av länets kulturaktörer i denna osäkra tid då covid-19-pandemin påverkar kulturlivet, säger Lotta Åstrand, tf. kulturdirektör, Region Uppsala.

Sammanlagt fördelar Kultur och bildning 830 000 kronor per år i regionalt projektbidrag. Bidraget fördelas tre gånger per år. Ansökningsdatum för årets två återstående fördelningar är den 28 augusti och den 13 november. Läs mer om regionalt projektbidrag: www.regionuppsala.se/kultur/bidrag

Beviljade bidrag vid fördelning 2020–1

  • FINNSAM (Finnbygder i samverkan) beviljas 10 000 kr i projektbidrag för inventering av finska bosättningar under 1600-talet i Uppsala län,
  • Föreningen Konstvarning beviljas 20 000 kr i projektbidrag för att utveckla ett kulturcentrum i Järnboden i Harg under sommaren 2020,
  • Konstnärernas Riksorganisation Uppland beviljas 50 000 kr i projektbidrag för projektet Adelante, ett interregionalt utbyte mellan en grupp nyanlända och etablerade konstnärer i Uppsala län och en liknande grupp i Norrbotten,
  • Leufsta och Cahmanorgelns Vänner beviljas 10 000 kr i projektbidrag för att arrangera Master Class i orgelspel på Cahmanorgeln i Lövstabruks kyrka,
  • Mon no Kai/SU-EN Butoh Company beviljas 50 000 kr i projektbidrag för att arrangera K.R.O.P.P Extended 2021, en internationell dans- och performancefestival,
  • Föreningen Opera på Österbybruk beviljas 50 000 kr i projektbidrag för att arrangera Österbybruks Operadagar i bruksmiljön under sommaren 2020,
  • Stiftelsen Leufsta beviljas 30 000 kr i projektbidrag för att samordna marknadsföringen av Vallonbruksveckan 2020 med tema Hantverk i bruken,
  • Uppsala Gitarrfestival beviljas 50 000 kr i projektbidrag för att utveckla och genomföra skolturnén och minilägret Skapa Musik Tillsammans IV, för barn och unga.

Totalt: 270 000 kr

Kontakt

Eva Olsson, strateg, Kultur och bildning, Region Uppsala, 076-496 36 85, eva.k.olsson@regionuppsala.se Lotta Åstrand, tf. kulturdirektör, Kultur och bildning, Region Uppsala, 070-638 68 06, charlotte.astrand@regionuppsala.se