Årets Uppskattning 2020 tilldelas Den Lilla Teatern

2020-04-21 Pressmeddelande

Region Uppsalas kulturnämnd utsåg vid sitt sammanträde den 21 april Den Lilla Teatern till mottagare av Årets Uppskattning 2020.

Föreningen Den Lilla Teatern håller till i en anrik fastighet på S:t Persgatan i Uppsala och är idag Uppsalas nav för barnteater med ett digert program på vardag och helg för förskole-, skol- och familjepubliken.

Årets Uppskattning är ett pris inrättat av Region Uppsalas kulturnämnd som kan tilldelas enskilda personer, föreningar eller organisationer som gör betydande insatser för att främja barn- och ungdomskultur i Uppsala län. Priset består av 20 000 kronor och ett unikt framtaget konstverk, i år av konstnären Charlotte Melander. Mottagaren av utmärkelsen ska vara bosatt i eller ha sin verksamhet knuten till länet. Det går inte att söka priset, utan mottagaren utses utifrån inlämnade förslag.

Motivering

Föreningen Den Lilla Teatern i Uppsala har i 30 år, med ideella krafter, arrangerat teater för den unga publiken. På Den Lilla Teatern kan familjer på helger och lov, samt förskolor och skolor under veckorna, få möta olika former av scenkonst. Ett oräkneligt antal föreställningar inom teater, dans, mim, clowneri och dockteater från när och fjärran har erbjudits publiken i Uppsala län.

 Föreningen Den Lilla Teatern tilldelas Årets Uppskattning 2020 för sitt oförtröttliga arbete som uppskattad kulturscen för barn.

 Läs mer om Årets Uppskattning på www.regionuppsala.se/aretsuppskattning

Kontakt

Pia-Marit Ekström, strateg, Kultur och bildning, Region Uppsala, 018-611 62 86, mobil: 073-868 11 47, e-post: pia-marit.ekstrom@regionuppsala.se Lotta Åstrand, tf. kulturdirektör, Kultur och bildning, Region Uppsala, 070-638 68 06, charlotte.astrand@regionuppsala.se

Bilder

Konstverket Ditt eget träd av Charlotte Melander.

Konstverket Ditt eget träd av Charlotte Melander.

Ladda ner bild

Dokument