Avliden medarbetare hade inte vårdat covid-19-patienter

2020-04-15 Pressmeddelande

Ett dödsfall inom personalen på Akademiska sjukhuset har fått stor uppmärksamhet i medierna. Det har uppgetts att den anställda har vårdats på Akademiska sjukhuset för covid-19 och sedan avlidit.

Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala, bekräftar att en medarbetare har avlidit och vill lämna sitt deltagande till anhöriga och närstående.

Han framhåller samtidigt att det saknas provtagning som bekräftar coronasmitta, även om personen har vårdats på samma sätt som patienter med covid-19.

- Det är också viktigt att framhålla att personen själv inte har vårdat covidpatienter och att det inte finns någon brist på skyddsutrustning på den aktuella enheten. Det finns alltså anledning att tro att personen har insjuknat av någon anledning som inte är direkt relaterad till arbetet, säger Mikael Köhler.

Kontakt

Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör, tel 072-571 82 00