Covid -19 i Region Uppsala: Fler vårdas på sjukhus men läget bedöms relativt stabilt

2020-04-14 Pressmeddelande

Läget inom hälso- och sjukvården i Region Uppsala bedöms som fortsatt relativt stabilt efter påskhelgen.

- Det totala antalet inneliggande patienter med covid -19 har ökat under det senaste dygnet, men vi ser ännu ingen ökning av patienter som behöver intensivvård, säger Erik Sköldenberg, chefsläkare i Region Uppsala.

För närvarande vårdas 80 patienter med bekräftad covid -19 på Akademiska sjukhuset och två vid Lasarettet i Enköping. Av dessa vårdas 21 patienter på intensiv- eller intermediärvårdsavdelning.

- Vi har under de senaste veckorna byggt ut kapaciteten för intensivvård kraftigt, och det finns planer för att kunna utöka ytterligare. I nuläget använder vi inte alla intensivvårdsplatser som finns tillgängliga, vilket självklart är bra. Vi har säkerhetsmarginal, om behoven ökar ytterligare och skulle i nuläget kunna erbjuda plats för patienter från andra regioner, säger Erik Sköldenberg.

I Uppsala län har det fram till nu registrerats 487 fall av bekräftad covid -19-smitta. Sammanlagt har 39 personer avlidit, varav 28 på sjukhus och 11 i hem eller på boende.

- En viktig fråga för oss nu är att tillsammans med kommunerna se till att minska risken för smittspridning på äldreboenden runtom i länet. Det handlar om att öka provtagningen av personalen, se till att det finns skyddsutrustning och att man får utbildning i vårdhygien så att man arbetar på ett säkert sätt, säger Erik Sköldenberg.

- Vi har tidigare haft stor brist på provtagningsmaterial, men har under de senaste dagarna fått fram fler provtagningskit, så framöver hoppas vi på att kunna provta personal som behöver det, även inom kommunal vård.

Kontakt

Erik Sköldenberg, chefsläkare Region Uppsala, tel 070-611 29 24