Covid -19: Läget i Region Uppsala 6 april

2020-04-06 Pressmeddelande

Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns en mycket hög risk för spridning av infektionen covid -19 i samhället. Det här är läget i Region Uppsala den 6 april.

Läget i Uppsala län

 • Risken för smittspridning är fortsatt mycket hög.
 • 61 personer med covid-19 vårdas på Akademiska sjukhuset, varav 13 på intensivvårdsavdelning. För uppgifter om antalet bekräftade fall i länet samt avlidna hänvisas till Folkhälsomyndighetens statistik.
 • Situationen är mycket ansträngd inom vissa vårdverksamheter

Region Uppsalas åtgärder

 

Hälso- och sjukvård

 • Regionen har aktiverat den särskilda sjukvårdsledningen på regional nivå och gick den 27 mars upp i förstärkningsläge med anledning av den ansträngda situationen inom vissa vårdverksamheter.
 • Alla hälso- och sjukvårdsverksamheter i Region Uppsala arbetar för att skydda de mest utsatta, framför allt äldre personer med andra sjukdomar, och säkra att vården ska kunna fortsätta att bedrivas på ett patientsäkert sätt. Detta innebär omprioriteringar i vården. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har beslutat att endast medicinskt högt prioriterad vård ska utföras. Sjukhusen samarbetar för att annan sjukvård än covid -19 ska kunna bedrivas.
 • Besöksförbud råder på samtliga vårdavdelningar på länets sjukhus. Undantag görs för bland annat vårdnadshavare till barn.Drop-in vid Region Uppsalas vårdcentraler är pausad. I stället erbjuds bokade jourtider. I övrigt är Region Uppsalas vårdcentraler öppna som vanligt.
 • Smittskyddsläkaren i Region Uppsala har beslutat att personer med misstänkt eller bekräftad infektion av covid-19 ska få avgiftsfri provtagning och vård om de vistas i Uppsala län, oavsett om de omfattas av svensk sjukförsäkring eller inte.
 • Patienter som avbokar sina besök sent eller i efterhand behöver inte betala någon avgift för uteblivet besök om orsaken är relaterad till corona. Detta gäller all sjukvård och tandvård.
 • På 1177.se kan invånare självskatta sina symtom och få vägledning om de ska kontakta vården eller om det räcker med egenvård hemma. Det erbjuds också digital rådgivning till alla som bor i Uppsala län och har symtom som påminner om coronavirus (covid-19). Tjänsten har öppet vardagar kl 8-16. Invånarna får bedömning och råd av samma sjuksköterskor som bemannar 1177 Vårdguiden på telefon.
 • Folktandvården har tills vidare stoppat merparten av alla undersökningar, både inbokade och undersökningar som ligger längre fram i tid. Patienter med övre luftvägssymtom som behöver akuttandvård tas emot vid en nyinrättad klinik med särskilt utbildad personal. Den som behöver akut tandvård och har luftvägssymtom ska kontakta ordinarie tandläkare eller närmsta folktandvårdsklinik för att få en bedömning och eventuell hänvisning till stödkliniken.

Kollektivtrafik

 • Trafik och Samhälle har tagit fram ny kommunikation för kollektivtrafiken med budskapen: Håll avstånd – Res bara om du måste – Undvik rusningstrafik om du kan.
 • Sjukresor har fått nya riktlinjer med instruktion till förare och patienter samt avsatt en bil som kan köra konstaterade smittade personer från sjukhuset.

Nytt 6 april

 • Region Uppsala har erbjudit Region Stockholm hjälp i arbetet med vården av patienter med covid-19. Det handlar bland annat om hjälp med helikoptertransport av patienter som ska flyttas till andra regioner, inklusive intensivvårdspersonal, samt att man dirigerar ambulanser till att hämta personer även utanför Uppsala län, som har så stora vårdbehov att de akut behöver föras till sjukhus.

Råd till invånarna i Uppsala län

 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du känner dig förkyld, för att undvika att fler blir sjuka. Hjälp till att skydda de som är äldre eller har andra sjukdomar och de som arbetar inom vården från att bli smittade.
 • Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.
 • Personer över 70 år bör också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.
 • Den som har möjlighet rekommenderas att arbeta hemifrån, under förutsättning att det fungerar för verksamheten.
 • De flesta behöver inte kontakta vården. Ring telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19. Telefonnumret 1177 ska bara användas om du är allvarligt sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant, det gäller både friska och sjuka. Peta dig inte i ansiktet. Hosta och nys i armvecket.

Se även Folkhälsomyndighetens allmänna råd