Ny prognos visar hur coronakrisen slår mot Region Uppsalas ekonomi

2020-04-20 Pressmeddelande

Effekten av coronaviruset slår hårt mot Region Uppsalas ekonomi. Det framgår av den ekonomiska rapporten som behandlas på kommande regionstyrelsemöte. Enligt den nya prognosen kommer Region Uppsala att göra ett resultat på minus 589 miljoner kronor under 2020.

Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen

Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen

Med anledning av det extraordinära läget har flera av Region Uppsalas styrelser och nämnder reviderat sina årsprognoser i månadsrapporten för mars.

Enligt budgeten skulle Region Uppsala ha gjort ett resultat på plus 45 miljoner kronor under 2020. Men efter mars månad ligger det prognostiserade årsresultatet, enligt balanskravet, på minus 589 miljoner kronor, vilket är 634 miljoner kronor sämre än budget. Jämfört med föregående månad har prognosen försämrats med 269 miljoner.

Den försämrade prognosen har flera orsaker. Bland annat har resandet med kollektivtrafiken minskat kraftigt. Den minskade biljettförsäljningen bedöms ge ett minus på 312 miljoner kronor under året. Intäkterna för riks- och regionvård väntas också minska, men det är för tidigt för att man ska kunna bedöma hur stor minskningen är.

Av månadsrapporten för mars framgår att osäkerheten i prognosen är stor. Det är ännu inte klart vilka effekter pandemin får för verksamheterna, vare sig på kort eller längre sikt. Ekonomin kommer att påverkas av att arbetslösheten väntas öka, och av att planerad vård skjuts upp, vilket ger ökade kostnader i framtiden.

- Läget är ansträngt. Det behövs en garanti om att staten ersätter Region Uppsala för skäliga merkostnader till följd av covid-19 inom hela hälso- och sjukvården, tandvården och kollektivtrafiken, säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen.

- Vi behöver också betydligt tidigare få signaler om att våra extrakostnader och intäktstapp kommer att bli täckta, för att kunna göra en rimlig budgetplanering. Vi anser också att så mycket som möjligt av statens avsatta medel behöver betalas ut i år.

Ekonomirapporten för mars blir offentlig den 21 april.

Kontakt

Regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M), tel 076-785 41 72

Bilder

Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen

Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen

Ladda ner bild

Dokument