Olistade får förslag på husläkare

2020-04-22 Pressmeddelande

Från och med 1 juni kommer vårdcentralerna själva kunna föreslå en husläkare till personer som ännu inte valt att lista sig hos en särskild läkare. Förändringen ska göra att patienterna får en bättre kontinuitet i vården och öka tryggheten.

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Sedan 2009 har invånare i Region Uppsala fritt kunna välja vårdcentral, barnmorskemottagning och barnavårdscentral.

Den som inte väljer en vårdcentral aktivt blir automatiskt listad så nära bostaden som möjligt. Idag beslutade regionfullmäktige att den som ännu inte har valt en husläkare och tillhör en vårdcentral kan få ett förslag på en läkare som han eller hon kan listas hos.

– Vi gör denna ändring eftersom vi sett att många inte väljer en husläkare aktivt och att de missar chansen till en fast kontakt och alla de fördelar som detta ger. Genom en och samma läkare ökar möjligheten att samordna vården, öka effektiviteten och patientsäkerheten blir bättre, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

I dagsläget har 23 procent av alla listade patienter i regionen valt en husläkare. Det ska fortfarande vara möjligt att tacka nej och välja en annan husläkare om man inte är nöjd med förslaget från vårdcentralen. Invånaren kan dessutom när som helst lista om sig hos en annan läkare antingen direkt via 1177 eller via husläkarkansliet.

­– Den som inte vill ha en egen husläkare kan förstås också tacka nej till erbjudandet om listning på läkare och vara fortsatt mottagningslistad på vårdcentralen, säger Malena Ranch som tycker att det är bra att Region Uppsala följer efter andra regioner som redan har systemet:

– Jag hoppas att det ska öka möjligheten att planera vården bättre när mottagningarna kan styra listningen lite mer, säger hon.

Det finns ingen tidsbegränsning för när valet behöver genomföras för den som väljer att göra det. Däremot så finns det ett tak för varje husläkare. Om det överskrids så förslås precis som tidigare en annan husläkare och personen ställs i kö hos den läkare som är förstahandsvalet. 

Läs mer om vad regionfullmäktige beslutade i Uppsnabbat

Kontakt

Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen: 076 – 495 03 11

Bilder

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Ladda ner bild