Privata vårdgivare ersätts för minskade besök

2020-04-03 Pressmeddelande

I samband med Covid-19 har flertalet vårdgivare i Region Uppsala märkt av en stor minskning av antalet besök på sina mottagningar. För att minska den negativa ekonomiska effekten av pandemin har beslut fattats om att betala ut extra ersättning.

Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

Flera av Region Uppsalas privata vårdgivare får en stor del av ersättningen baserat på antalet patientbesök. Då ersättningen till vårdgivare är i form av besöksersättning så riskerar nuvarande pandemi av Covid-19 att slå mycket hårt. 

– Det är viktigt att vårdgivarna inte behöver dra ner på sin verksamhet på grund av förlorade intäkter som pandemin orsakar. Därför har jag beslutat att berörda vårdgivare får möjlighet till en förstärkt utbetalning för mars, april och maj 2020 som motsvarar den nivå man hade i januari, säger Malena Ranch (MP) ordförande i vårdstyrelsen.

Motsvarande beslut tas idag av Malin Sjöberg Högrell (L) ordförande i sjukhusstyrelsen, och berör vårdgivare som är kopplade till specialistvården.  Besluten innebär att den extra summan börjar att betalas ut i april.

Nödrop från vårdgivare har hörts från olika håll i samband med att antalet besök minskat under den senaste månaden. Det är för att hörsamma detta som den extra ersättningen klubbats.

– Självklart tar vi situationen på fullaste allvar. I det läge vi är med pandemin uppmanar vi patienter över 70 år att avboka sina besök och det får givetvis en stor påverkan hos våra vårdgivare, när så många väljer att inte söka vård på plats. Det är viktigt att de inte behöver säga upp personal utan står redo att hjälpa oss med full styrka när pandemin är över, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen.

Kontakt

Malena Ranch, ordförande i vårdstyrelsen: 076 - 495 03 11 Malin Sjöberg Högrell, ordförande i sjukhusstyrelsen: 072 - 227 02 37

Bilder

Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

Ladda ner bild